Spring naar de inhoud

Branche 23

Un produit de la branche 23 est une assurance-vie couplée à un investissement. Autrement dit, avec la branche 23, vous réalisez un investissement via une assurance-vie.

Vous voulez en savoir plus ce produit ? Saviez-vous que vous pouviez combiner branche 23 et crowdlending via des fonds de Securex et Lombard International Assurance ?

Dans ces vidéos, nos experts répondent à vos questions. 

Pourquoi Investir en Branche 23 ?

Présentation de Christophe Degauquier (Directeur, DAP Assurances-Crédit).

Comment investir en Branche 23 avec BeeBonds ?

Présentation de Joël Duysan (CEO, BeeBonds).

Investir en Branche avec Lombard International Assurance

Présentation d’Olivier Albrecht (Senior Relationship Manager Belgian Branch, Lombard International Assurance).

Lombard International Assurance propose une gestion de fortune personnalisée via un fonds dédié belge. Une solution liant un contrat d’assurance-vie Branche 23 à un fonds dédié approuvée par les autorités fiscales en 2016.

Qu’est-ce que la Branche 23 ?

Un produit de la branche 23 est une assurance-vie couplée à un investissement. Autrement dit, avec la branche 23, vous réalisez un investissement via une assurance-vie.

Le système de la branche 23 fonctionne comme suit :

  • Vous versez le montant que vous souhaitez placer à votre assurance (en une seule prime ou en plusieurs primes versées régulièrement) ;
  • Votre assureur investit ces primes, déduction faite des taxes et des frais, dans des fonds constitués d’actions, d’obligations, d’immobilier, etc. La stratégie de placement suivie par le produit d’assurance-vie de la branche 23 doit être stipulée dans le contrat ;
  • Une assurance-décès peut le cas échéant être couplée à une branche 23. Vous pouvez alors faire bénéficier votre famille d’une protection accrue (moyennant la prise en charge du coût de cette assurance-décès).

Inhoud

Comment investir en Branche 23 ?

Sinds de oprichting van het BeeBonds-platform hebben meer dan 1500 investeerders 34 projecten gefinancierd voor meer dan 37 miljoen euro.

HEBT U VRAGEN?

FAQ

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: De bevrijdende roerende voorheffing van 30% wordt aan de bron ingehouden op de bedragen die u ontvangt;

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Elke investering houdt risico's in* De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).

Opgelet:

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Door te lenen aan een kmo kunt u uw investering volledig of gedeeltelijk verliezen. Voor natuurlijke personen en Belgische fiscale inwoners is de ontvangen rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota van het project vóór u begint met investeren.

NIEUW! Download onze mobiele app beschikbaar op de Apple en Android stores.