Spring naar de inhoud

Onroerend goed Crowdlending

Vastgoedcrowdlending is een methode om vastgoedprojecten te financieren die steeds populairder wordt bij zowel investeerders als eigenaars van vastgoedprojecten.

Que vous cherchiez à financer un projet un projet immobilier ou à investir pour diversifier votre épargne (pour obtenir un meilleur rendement potentiel), découvrez les opportunités du crowdlending immobilier.

Crowdlending van onroerend goed: wat zijn de voordelen voor beleggers?

Innovatieve en rendabele projecten

Eenvoudig financieel product

Opbrengst tussen 6 en 10%

Inhoud

Wat is crowdlending? 

Crowdlending is een Engelse term die "participatory lenen" betekent. Crowdlending is een van de vormen van participatory financiering (ook wel crowdfunding genoemd.)

Crowdlending bestaat uit het verzamelen van "leningen met rente voor bedrijven, om hun ontwikkeling te financieren of om specifieke operaties uit te voeren".

Net als crowdfunding is crowdlending een financieringsmechanisme voor bedrijven dat het mogelijk maakt spaargeld van het publiek te mobiliseren.

In de praktijk stelt crowdlending investeerders in staat een financiële investering te doen in de vorm van een lening aan een onderneming.

In de vastgoedsector, le crowdlending permet de financer les activités de promotion immobilière ou le développement de projets immobiliers en faisant un appel public à l’épargne via une plateforme de crowdlending (souvent en complément d’un financement bancaire).

Voor wie is vastgoedcrowdlening bedoeld?

Alle spelers in de vastgoedsector kunnen gebruik maken van vastgoedcrowdlending. De omvang en de risico's van het project zijn belangrijke criteria.

Aan de kant van de investeerders is vastgoedcrowdlending een vorm van investering die openstaat voor het grootste aantal mensen.

Welke soorten vastgoedprojecten kunnen via participatieve financiering worden gefinancierd?

Participatiefinanciering is vooral geschikt voor kortlopende vastgoedprojecten (2 tot 5 jaar).

Par exemple, il peut faire appel au crowdlending pour :

   1. Financiering van een onroerend goed ontwikkeling;
   2. Financiering van de aankoop van een gebouw met het oog op de wederverkoop ervan;
   3. Financiering van een vastgoedholding voor de realisatie van diverse vastgoedtransacties;
   4. Herfinanciering van een onderneming in de vastgoedsector;
   5. Financiering van een winkel-, kantoor- of verenigingsvastgoedproject;
   6. Financiering van een hotelactiviteit, een coliving-project of een gemengd project (een combinatie van residentieel vastgoed met andere toepassingen zoals restaurantruimte of kantoren).

Om na te gaan of uw vastgoedproject door middel van crowdlending kan worden gefinancierd, moet u de voorwaarden controleren die zijn vastgesteld door de participatieve financieringsplatforms waarop u van plan bent een beroep te doen.

Om een vastgoedproject in te dienen bij BeeBonds, moeten ontwikkelaars een project voorstellen dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Project met een minimale totale kostprijs van 2.000.000 euro;
 • Bankfinanciering wordt toegekend;
 • Vous souhaitez lever un minimum de 500.000 euros via le crowdlending (ce montant représentant maximum 75% de l’effort propre demandé par la banque) ;
 • U hebt een bouwvergunning waartegen geen beroep mogelijk is.

Voor meer informatie over de onroerend goed projecten gefinancierd door BeeBonds, lees onze crowdlending campagnes (huidige en verleden).

Wat zijn de voordelen van vastgoedcrowdlending?

Voor investeerders die hun geld uitlenen aan een bedrijf, zijn de voordelen van crowdlending legio:

   1. Hoger potentieel rendement: De op de platforms geboden rentepercentages zijn in principe hoger dan die van spaarboekjes ;
   2. De voldoening van het ondersteunen van bedrijven, de reële economie, werkgelegenheid en waardecreatie.

Voor vastgoedprofessionals biedt crowdlending veel voordelen:

   1. Een aanvullende financieringsbron naast andere financieringsmethoden voor onroerend goed, zoals bankleningen, "friends & family"-financiering, institutionele financiering;
   2. Een hefboom op het eigen vermogen (met BeeBonds kunt u fondsen werven tot 75% van het door de bank vereiste eigen vermogen);
   3. Een manier om snel financiering te verkrijgen (afhankelijk van het project en het gekozen platform);
   4. Een zichtbaarheid voor het bedrijf en zijn project in het kader van de fondsenwervingscampagne;
   5. Een directe link met investeerders.

Wat zijn de risico's van crowdlending?

Zoals elke investering houdt ook crowdlending risico's in voor investeerders. Het verstrekken van leningen aan het MKB brengt het risico met zich mee dat het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

Elk crowdlending-project heeft zijn eigen risiconiveau. Om dit te beoordelen wordt u verzocht de informatie en beschrijvende notities betreffende het project te raadplegen.

In België is de informatie die aan beleggers wordt verstrekt, onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op alternatieve financiering (op de naleving waarvan wordt toegezien door de FSMA – de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De studies van de FSMA bevestigen de stijging van de via crowdfunding gefinancierde bedragen (zonder informatie te verstrekken over het wanbetalingspercentage).

Onroerend goed project in crowdlending: welk rendement en rentevoet voor beleggers

Het aan investeerders geboden rendement varieert naar gelang van de platforms, het soort vastgoedproject en de risico's.
Op het BeeBonds-platform bedraagt de gemiddelde brutorentevoet voor vastgoedbeleggingen ongeveer 7,7% met een nettorendement van ongeveer 5,4% (na roerende voorheffing).

Crowdlending van onroerend goed: wat zijn de voorwaarden?

Voor de belegger is het van essentieel belang om een geldige beleggersrekening op een crowdlending platform te hebben. Zorg ervoor dat het crowdfundingplatform dat u wilt gebruiken, een goedkeuring heeft van de Autoriteit Financiële Markten (FSMA).

Pour le porteur de projet, la première condition est d’avoir un projet immobilier avec un potentiel de vente ou de location avéré. Chez BeeBonds, l’entreprise doit également avoir un track-record assez consistant et un crédit bancaire pour la réalisation. BeeBonds intervient pour le financement de 75% de fonds propres.

Onroerend goed financiering: hoe lang duurt een crowdlending campagne in België?

Le lancement d’une campagne de crowdlending immobiler peut avoir lieu dans un délai de quelques semaines (après validation du dossier par le comité de sélection de BeeBonds). 

Pour gagner du temps, nous invitons les porteurs de projet à soumettre un dossier aussi complet que possible. 

Les campagnes sont ensuite présentées aux investisseurs pendant une période de 10 jours (susceptible de prolongation).

Vastgoed crowdfunding in België: voorbeelden van campagnes

Binnenkort in financiering

1674742280 cover
Minimum : 2.000.000€
0%
Maximum : 3.000.000€

ARCHE

Financier de bouw van een prachtige coliving ruimte in Luxemburg.

Startdatum

31/01/2023

Looptijd

2 jaar

Rente

9%

Minimum investering

500 €

Wordt onderzocht

cover
Minimum : -
0%
Maximum : -

Hallepoort

Financier 43 nieuwbouwappartementen in Halle.

Uitgiftedatum

Weldra

Looptijd

-

Rente

-

Minimum investering

500 €

De groeiende populariteit van crowdlending in België

In België worden participatieve investeringen en crowdlending steeds populairder. Selon une étude de la FSMA publiée en 2020, le crowdlending représente 70% van de bedragen die in België door crowdfunding worden gefinancierd..

Capture4

SourceEtude réalisée par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) – Marché du crowdfunding Juillet 2018-juin 2020

Sur la période de juillet 2018 à juin 2020, la FSMA a relevé 140 campagnes de crowdfunding réussies ayant permis de recueillir un montant total de 69,24 millions d’euros. À titre de comparaison, les projets menés au cours de la période 2012-2017 avaient permis de lever un montant total de 40,02 millions d’euros.

De organisatie van participatieve fondsenwervingscampagnes is onderworpen aan een strikt wettelijk kader dat gericht is op de bescherming van investeerders.

Hoe worden de crowdfunding-bestanden die op het BeeBonds-platform worden voorgesteld, geanalyseerd?

Het proces van analyse van de dossiers die aan BeeBonds worden voorgelegd en de uitvoering van de campagnes is uiterst rigoureus:

   1. Indiening van financieringsaanvragen: Indiening van financieringsaanvragen: de bij het BeeBonds-platform ingediende aanvragen moeten worden gedocumenteerd. Het indienen van een dossier gebeurt online
   2. Validatie door het selectiecomité: les demandes qui répondent aux conditions d’éligibilité de la plateforme BeeBonds sont évaluées par leur comité de sélection composé en partie d’experts indépendants ;
   3. Financiële analyse: de aanvragen worden geanalyseerd door onze partners (Deloitte en PWC) die de gepresenteerde informatie nauwgezet controleren. Deze analyse is het onderwerp van een beschrijvende nota over het project, die aan de investeerders wordt voorgesteld; 
   4. Informatie nota: De informatienota is toevertrouwd aan Deloitte Legal. Deze documenten bevatten alle toepasselijke voorwaarden. De nota's zijn onderworpen aan de naleving van de regels die van toepassing zijn op de financiering van het eigen vermogen en worden aan de FSMA overgemaakt.
 •  

Met BeeBonds, ontdek en investeer gratis in crowdlending projecten in België en profiteren van een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld.

HEBT U VRAGEN?

FAQ

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: De bevrijdende roerende voorheffing van 30% wordt aan de bron ingehouden op de bedragen die u ontvangt;

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Elke investering houdt risico's in* De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).

Opgelet:

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Door te lenen aan een kmo kunt u uw investering volledig of gedeeltelijk verliezen. Voor natuurlijke personen en Belgische fiscale inwoners is de ontvangen rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota van het project vóór u begint met investeren.

NIEUW! Download onze mobiele app beschikbaar op de Apple en Android stores.