Aller au contenu
bijenrecht

iBuying verovert Europa | Waarom is dit een goed nieuws voor onroerend goed

iBuying gids BeeBonds

iBuying is populair! Dit Amerikaanse concept, ook bekend onder de naam onmiddellijke vastgoedaankoop , stelt voor vastgoedtransacties te vereenvoudigen en te versnellen door gebruik te maken van een bemiddelingsplatform. Dit snelle en efficiënte model wint steeds meer terrein in de Verenigde Staten en wordt nu naar Europa geëxporteerd.

Ontdek de Wesold campagne,  leader in « iBuying » in België.

Na zijn bliksemsnelle opkomst op de Amerikaanse markt, richt het concept zich nu ook op de Europese markt. Maar hoe kunnen we het succes vaniBuying verklaren? Afgezien van de technologische vooruitgang is de opkomst van dit concept in Europa en de wereld te danken aan een reeks onvoorspelbare en nooit eerder geziene verschijnselen. Herinnert u zich dat wij tijdens de Covid-crisis en de sanitaire maatregelen in België getuige waren van een aanzienlijke stijging van de vraag, terwijl het zeer moeilijk was geworden om bezoeken te organiseren en dus om iemands eigendom te verkopen. Hoe verkopen als het bijna onmogelijk is om in contact te komen met potentiële kopers? De alternatieve oplossing lag voor de hand:iBuying

Wat is iBuying?

iBuying, of onmiddellijke aankoop van onroerend goed, verwijst naar de dienstverlening van platforms - iBuyers - die gebruik maken van krachtige IT-tools om in recordtijd onroerend goed te kopen en te verkopen. Het doel van het platform is het verkoopproces voor de eigenaar te vereenvoudigen door het onroerend goed te kopen en het vervolgens door te verkopen.

Het verkoopproces op een iBuying-platform

Concreet werkt iBuying zoiBuying : 

  1. De eigenaar bepaalt zijn verkoopvoorwaarden en biedt zijn eigendom aan deiBuyer ;
  2. De iBuyer bestudeert de vraag, analyseert en raamt de waarde van het onroerend goed met behulp van gesofisticeerde algoritmen en één enkel bezoek (dat virtueel kan zijn); 
  3. Het platform levert een aanbod dat iets onder de marktprijs ligt, maar in slechts enkele dagen! De meeste platforms zorgen ervoor dat een offerte binnen 48 uur wordt verstuurd! Dit is het grote voordeel van deze technologie, aangezien de "traditionele" verkoop gewoonlijk verscheidene maanden in beslag neemt. Het aanbod is eenvoudig, duidelijk en nauwkeurig en bevat geen aanvullende voorwaarden. Als het aanbod eenmaal voorhanden is, komt de iBuyer er niet meer op terug;
  4. Zodra het contract ondertekend is, wordt de transactie snel afgerond en worden de documenten naar de notaris gestuurd; 
  5. Vervolgens verkoopt deiBuyer het eigendom door via zijn platform.

De voordelen van iBuying

Een eenvoudig en gemakkelijk verkoopproces

Het meest voor de hand liggende voordeel vaniBuying voor de vastgoedeigenaar is het gemak waarmee men zijn eigendom kan verkopen. Voor eigenaars die hun eigendom willen verkopen, neemtiBuying de stress weg van de verkoop en vermijdt het mogelijk lange en vervelende proces van het vinden van een betrouwbare en kredietwaardige koper. DeiBuyer maakt u het leven gemakkelijker door een bod te doen dat zo goed mogelijk aan uw behoeften beantwoordt. Hoewel het bod misschien iets onder de marktprijs ligt, wegen de snelheid en de eenvoud van de transactie waarschijnlijk op tegen het verlies aan winst.

Wat de administratie betreft, zijn iBuyers ook professionals die hun zaak zeer goed kennen. Zij garanderen een snelle transactie door ervoor te zorgen dat geen fouten het proces vertragen. Documenten worden snel opgesteld en in elke fase gecontroleerd.

Tijd is geld

Tijd is een kostbaar goed, en iBuyers begrijpen dat. Dit geldt vooral wanneer de omstandigheden die tot de verkoop van een onroerend goed leiden moeilijk zijn. Vele eigenaars zijn gedwongen hun eigendom zo snel mogelijk te verkopen om persoonlijke redenen (echtscheiding, overlijden, overbrenging naar het buitenland, en vele andere...) of om economische redenen. 

In tijdnood zijn zij vaak gedwongen een lening aan te gaan, een zogenaamd overbruggingskrediet, terwijl zij wachten op de opbrengst van de verkoop. Het eerste wat zij daarna moeten doen is de lening terugbetalen en de rente die dag na dag oploopt. Des te meer reden, nogmaals, om zo snel mogelijk te verkopen. Nog afgezien van het feit dat het overbruggingskrediet lang niet voor iedereen toegankelijk is, en met name mensen uitsluit die reeds met pensioen zijn.

Naleving en onderhoud inbegrepen

Het zijn de kleine extra's die het allemaal mogelijk maken. Om een onroerend goed te verkopen, is het soms, zo niet vaak, nodig een reeks werken en herstellingen uit te voeren. Ook dit is een uitgave van tijd en geld die de eigenaar wil vermijden als het niet zijn bedoeling is een gebouw op te knappen om het vervolgens door te verkopen.

Dit probleem is opgelost metiBuying aangezien de meeste iBuyers zorgen voor het onderhoud en de opwaardering van de woning zonder extra kosten in rekening te brengen. De reden hiervoor is eenvoudig: zij hebben ​​de toestand van het pand reeds in aanmerking genomen bij de berekening van de waarde van het onroerend goed en bij het uitbrengen van het bod.

Zekerheid voor kopers

Wat is het voordeel vaniBuying voor kopers? Het proces is uiterst snel en efficiënt. Het platform garandeert de kwaliteit van het onroerend goed, wat geruststellend is voor wie op zijn hoede is voor nieuwe technologieën. Deze platformen genereren immers een groot volume aan transacties, waardoor zij schaalvoordelen kunnen realiseren. Het is dan ook van essentieel belang een onberispelijk merkimago te handhaven, aangezien hun geloofwaardigheid ervan afhangt. DeiBuyer werkt vaak samen met lokale makelaars en deskundigen om hun analyses en ramingen te verfijnen.

De grenzen van iBuying

Wat zijn dan de nadelen van dit vernieuwende concept? Nou, "technologie" betekent "technische beperkingen".iBuying is over het algemeen gebaseerd op algoritmen en virtuele rondleidingen. In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om dit systeem buiten de grote steden te gebruiken. Zo is het mogelijk dat de uit de algoritmen verkregen prijzen niet overeenstemmen met de prijzen op de plaatselijke markt wanneer die markt zeer specifiek is, en vereisen de virtuele rondleidingen een internetverbinding van hoge kwaliteit.

Wie zijn de iBuyers?

Het concept van iBuying dook in 2014 op in de VS met Opendoor. Deze startup (nu beursgenoteerd) is een groot succes, en heeft nu een aanzienlijk aandeel van de Amerikaanse vastgoedmarkt en concurreert met de allergrootsten, waaronder het gigantische Zillow. De befaamde site voor vastgoedadvertenties zag al snel de kracht van het concept van iBuying in en stapte in 2018 zelf in de strijd. Dit is een echte revolutie op de Amerikaanse markt. Deskundigen schatten zelfs dat tegen 2025, 60% van de vastgoedverkoop in de VS via iBuying-platformen zal verlopen.Sindsdien zijn andere iBuyers opgedoken, zoals Knock en Offerpad..)

Ook in Europa hebben verschillende ondernemingen iBuying ingevoerd, waaronder Homeloop (Frankrijk), Kodit (Finland), Casavo (Italië), die het merendeel van de Europese nationale markten in handen hebben. 

Wat België betreft, werd in 2020 een iBuyer met de naam Wesold opgericht, die zich ontwikkelt op een markt die nog zeer conservatief is. Het heeft een indrukwekkende start gemaakt. Het team achter de ontwikkeling, met een lange ervaring in vastgoed, heeft crowdlending-campagne op BeeBonds met als doel tot 1 miljoen euro op te halen aan het einde van de financieringscampagne.

Conclusie: iBuying is een revolutie in de vastgoedwereld

Het concept van de onmiddellijke vastgoedaankoop groeit zonder rechtstreeks te concurreren met makelaars, maar door een ontbrekend stukje toe te voegen aan de complexe puzzel van het verkoopproces van onroerend goed. Na zichzelf te hebben bewezen en de Verenigde Staten te hebben veroverd, betreedtiBuying nu met wraakzucht de Europese markt. Dit concept, dat een oud model door elkaar schudt, breidt zich snel uit en wordt steeds populairder. 

In een wereld die steeds digitaler en sneller wordt dan ooit, brengtiBuying eenvoud en veiligheid. Dit concept kan de meer conservatieve spelers in de vastgoedsector verrassen. Toch isiBuying inderdaad een interessante oplossing voor veel eigenaars die hun eigendom zo snel mogelijk willen verkopen zonder risico's te nemen.

Samengevat

Voor- en nadelen vaniBuying :

+ Garantie van de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de koper 

+ Een enkel bezoek (virtueel indien nodig)

+ Vermijd de noodzaak van een overbruggingskrediet 

+ Een duidelijk aanbod binnen 48 uur en de garantie dat het platform niet zal terugkrabbelen

+ De verkoop is snel afgerond

- Een bod iets onder de marktprijs

- Werkt niet altijd buiten de grote steden