BeeBonds Logo

Dynamiseer Investeer uw spaargeld

Ontvang een rendement
6 en 10% bruto jaarlijkse rente

vanaf vanaf €100

Heeft u nog geen BeeBonds account?

PERSBERICHTEN

Ze hebben het over Beebonds

Wat zijn de voordelen voor beleggers?

Innovatieve en rendabele projecten

Eenvoudig financieel product

Verhandelbaar
effect

Expertenteam

Met BeeBonds ontdekt en investeert u kosteloos in lokale projecten en krijgt u een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld.

Heeft u nog geen BeeBonds account?

Heeft u al een beleggersprofiel?

Wat gebeurt er wanneer u in een project van BeeBonds investeert?

U krijgt een jaarlijkse rentevoet uitbetaald (gemiddeld 7,7% bruto) gedurende een vaste periode van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van het project. Aan het einde van het project krijgt u uw volledige oorspronkelijke investering terug.

Een voorbeeld:

Als u €10.000 investeert, op een project van 3 jaar dat een rendement biedt van 8% bruto per jaar (illustratie).
Het totale bedrag dat u zal ontvangen zal dus 12.400€ zijn. Dat is 2.400€ meer spaargeld (vóór aftrek van de roerende voorheffing).

Bitmap 2

Heeft u nog geen BeeBonds account?

Hoe investeren?

Bijna 2.000 investeerders hebben sinds de creatie van het Platform BeeBonds toegelaten om 56 projecten te financieren voor een totaalbedrag van 57 miljoen euro.

Disclaimer: 

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Een lening aan KMO's stelt u bloot aan het volledige of gedeeltelijke verlies van uw investering. Voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België is de ontvangen rente onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota over het project alvorens te investeren.

Hebt u vragen?

FAQ

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: De bevrijdende roerende voorheffing van 30% wordt aan de bron ingehouden op de bedragen die u ontvangt;

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Elke investering houdt risico's in* De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).