BeeBonds Logo

Dynamiseer Investeer uw spaargeld

Krijg een rendement
van 6 tot 8% jaarlijkse bruto rentevoet

vanaf een investering van 500 €

Heb je nog geen BeeBonds account?

PERSBERICHTEN

Ze hebben het over Beebonds

Welk voordeel voor de investeerder?

Innovatieve en rendabele projecten

Eenvoudig financieel product

Onder-
handelbare effecten

Team van experten

Met BeeBonds ontdekt en investeert u kosteloos in lokale projecten en krijgt u een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld.

Heb je nog geen BeeBonds account?

Bent u al investeerder?

Wat gebeurt er wanneer ik investeer in een project van BeeBonds?

U krijgt een jaarlijkse rentevoet uitbetaald (gemiddeld 7,7% bruto) gedurende een vaste periode van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van het project. Aan het einde van het project krijgt u uw volledige oorspronkelijke investering terug.

Bijvoorbeeld:

U investeert 10.000€ in een project van 3 jaar met een bruto rendement van 8% per jaar (illustratie).
Het totale bedrag dat u zal ontvangen zal dus 12.400€ zijn. Dat is 2.400€ meer spaargeld (vóór aftrek van de roerende voorheffing).

Bitmap 2

Heb je nog geen BeeBonds account?

Hoe investeren?

Près de 2.000 investisseurs ont permis de financer 56 projets pour plus de 57 millions d’euros depuis la création de la Plateforme BeeBonds.

Opgelet: 

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Door te lenen aan een kmo kunt u uw investering volledig of gedeeltelijk verliezen. Voor natuurlijke personen en Belgische fiscale inwoners is de ontvangen rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota van het project vóór u begint met investeren.

HEBT U VRAGEN?

FAQ

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: De bevrijdende roerende voorheffing van 30% wordt aan de bron ingehouden op de bedragen die u ontvangt;

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Elke investering houdt risico's in* De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).

NIEUW! Download onze mobiele app beschikbaar op de Apple en Android stores.