Aller au contenu

Investeren in crowdfunding als bedrijf

Ontvang een rendement
6 en 10% bruto jaarlijkse rente

vanaf €100

Dynamiseer Investeer uw cashflow

Wat zijn de voordelen voor beleggers?

Innovatieve en rendabele projecten

Eenvoudig financieel product

Verhandelbaar
effect

Expertenteam

Heeft uw bedrijf overtollige liquide middelen ? Ontdek hoe u dit voor u kunt laten renderen door met uw bedrijf te investeren in crowdfunding. Het is een alternatief voor traditionele investeringsvormen, zoals het kopen van aandelen op de beurs.

Crowdlending bij BeeBonds staat open voor rechtspersonen, zoals :

 • Managementbedrijven
 • KMO'S
 • Grote bedrijven
 • Verenigingen
 • Andere vormen van rechtspersonen

Deelnemen aan een fondsenwervingscampagne van een bedrijf is een kans om een investering te doen met :

 1. een hoog potentieel rendement; en
 2. een nut voor de lokale economie via de projecten die uw bedrijfsinvestering rechtstreeks ondersteunt.

Met BeeBonds ontdekt en investeert u kosteloos in lokale projecten en krijgt u een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld.

Heeft u nog geen BeeBonds account?

Heeft u al een beleggersprofiel?

Disclaimer: 

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Een lening aan KMO's stelt u bloot aan het volledige of gedeeltelijke verlies van uw investering. Voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België is de ontvangen rente onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota over het project alvorens te investeren.

Wat gebeurt er als ik als onderneming investeer in een BeeBonds-project?

Uw onderneming ontvangt de jaarlijkse bruto-rente die van toepassing is in de betrokken campagne (gemiddeld 7,7% bruto) voor een vaste periode van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van het project. De interest die een rechtspersoon ontvangt, is niet onderworpen aan de roerende voorheffing.

Op het einde van het project wordt de hoofdsom van de toegekende lening terugbetaald aan de onderneming.

Tijdens de looptijd van de investering kunt u de status en de vervaldagen volgen op het online beleggersaccount van uw onderneming op het BeeBonds-platform. 

Een voorbeeld:

Als u €10.000 investeert, op een project van 3 jaar dat een rendement biedt van 8% bruto per jaar (illustratie).
Het totale bedrag dat u zal ontvangen zal 12.400€ bedragen, dat is 2.400€ meer op uw initiële cashkapitaal.

Bitmap 2

Hoe investeren als bedrijf?

Enkele duizenden beleggers hebben sinds de oprichting van het BeeBonds Platform 60 projecten helpen financieren voor meer dan 61 miljoen euro.

Ontdek de sleutels tot crowdlending in podcast versie

Hebt u vragen?

FAQ

Ja, u hoeft alleen maar een gratis account "Rechtspersoon" aan te maken.

De deelname aan de crowdfundingcampagnes op BeeBonds staat dus open voor alle rechtspersonen. 

U kunt dus een account aanmaken voor bedrijven, zoals :

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatieve vennootschap (CV)
 • Eenvoudige vennootschap
 • Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, zoals een Vennootschap onder Firma
 • Commanditaire vennootschap (CommV)
 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
 • Europese vennootschap (EV)
 • Europese coöperatieve vennootschap (ECV) 

Daarnaast kunnen verenigingen ook investeren in BeeBonds-campagnes:

 • Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) 
 • Internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) 

In België zijn rechtspersonen verplicht de ontvangen interest zelf aan te geven. Beebonds past geen roerende voorheffing toe. Rechtspersonen ontvangen dus het toepasselijke brutobedrag in de gefinancierde campagnes en moeten deze aangeven op basis van het vennootschapsbelastingregime. 

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Elke investering houdt risico's.

De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).