Spring naar de inhoud
bee right

David Dumoulin presenteert het Mediport-Project (PODCAST)

Mediport podcast

Beluister David Dumoulin, projectbeheerder van Mediport in Antwerpen, in een exclusieve aflevering van onze podcast.

Mediport is het toekomstige referentiecentrum voor diagnose en preventieve gezondheidszorg.

Met een ideale locatie tegenover ZAS Cadix, geavanceerde apparatuur dankzij een partnerschap met GE Healthcare en een ervaren team onder leiding van Zvi Donat, heeft dit project alle troeven in handen om een unieke en hoogwaardige gezondheidservaring te bieden.

Tijdens deze aflevering geeft David Dumoulin ons een inkijkje in de ambities van Mediport en de potentiële impact ervan op de gezondheid van de lokale gemeenschap en daarbuiten. Dankzij het gebruik van geavanceerde technologie kunnen patiënten profiteren van een nauwkeurige en snelle diagnose voor de meest complexe ziekten, evenals van gepersonaliseerde follow-up om chronische ziekten te voorkomen.

Bovendien streeft Mediport ernaar om een toonaangevend onderzoekscentrum in Antwerpen te worden. Hoe? Door samen te werken met universiteiten en medische technologiebedrijven. Dit zal leiden tot wetenschappelijke vooruitgang en innovatieve behandelingen om de kwaliteit van het leven van patiënten te verbeteren.

Dit project biedt ook een unieke kans voor investeerders om bij te dragen aan de verbetering van de volksgezondheid en tegelijkertijd aantrekkelijke financiële rendementen te behalen.

Deze actie maakt deel uit van het solidariteitspartnerschap met de vereniging United Fund for Belgium om financieel bij te dragen aan de strijd tegen sociale uitsluiting in België.

Concreet schenkt BeeBonds voor elke nieuwe belegger die een investering doet, een deel van zijn honoraria aan United Fund for Belgium.

Luister naar de aflevering 

Gefinancierd project

1683292738 cover
Minimum : 1.500.000€
100%
Bedrag : 1.500.000€

Mediport

Financier de bouw van een medisch centrum gespecialiseerd in diagnostiek en preventieve gezondheidszorg in Antwerpen.

Uitgiftedatum

24/05/2023

Looptijd

4 jaar

Rente

9.75%

Minimum investering

500 €

Volledige transcriptie van de aflevering

Francis Muyshondt
Vandaag heb ik het genoegen om David Dumoulin, lid van de raad van bestuur van Mediport, te verwelkomen. Kan je iets meer over jezelf vertellen?

David Dumoulin
Ja zeker. Ik heb twaalf jaar gewerkt voor ING waar ik veel ervaring heb opgedaan. Ik ben allereerst een leasing-expert en leasing is voor mij interessant omdat het een heel divers product is met veel verschillende type spelers in de markt. Ook internationaal en voor ieder type van kapitaalgoed is er ook een specifieke leasing-oplossing. De leasingmarkt kent ook tientallen jaren al een sterke groei, dus allemaal zeer interessant voor mij. En vanuit die passie heb ik een bedrijf opgericht dat zich bezighoudt met onroerende leasing. Daarnaast werk ik samen met Ernest Partners. Dat is een team van specialisten en analisten die financiële modellen maken voor bedrijven. Bij Ernest hebben ze een oplossing om de ideale funding mix voor bedrijven te bepalen.

Francis Muyshondt
Kan je een Mediport even voorstellen?

David Dumoulin
Uiteraard heel graag. Het is een medisch centrum en Mediport is de commerciële benaming. Heel concreet is Mediport een multidisciplinair, diagnostisch en preventief centrum gelegen in het hartje Antwerpen, vlak bij het ZAS Cadix. Dat is het nieuwe ziekenhuis van Antwerpen. Ik leg liefst de nadruk op het preventieve aspect. Je komt dus bij Mediport om te weten te komen wat de status is van je gezondheid. En volgens onze visie zouden de mensen enkel en alleen naar het ziekenhuis moeten gaan als er een intensieve ingreep nodig is. Zo werkt het in andere landen die veel verder staan op vlak van organisatie van de gezondheidszorg. Die manier van werken heeft wel een belangrijke impact. Zo worden ziekenhuizen ontlast, nemen we bottlenecks weg en kunnen de ziekenhuizen daardoor efficiënter en ook rendabeler werken. Mediport herbergt verschillende medische disciplines. Zo kan je er onder andere cardiologie, orthopedie, gynaecologie, urologie, pneumologie en fysische geneeskunde terugvinden. We willen een betere diagnose geven door aan de ene kant met slimme apparatuur te werken en aan de andere kant deze disciplines te laten samenwerken.Om maar een voorbeeld te noemen. We hebben een vast cardiologische pathway waar je een totale screening en antwoord krijgt van je hart en vaatstelsel binnen 1u15 min. Afhankelijk van de uitkomst wordt je dan geadviseerd om je levensstijl aan te passen en kan je bijvoorbeeld jaarlijks een snelle opvolging krijgen. Het gaat gewoon allemaal veel vlotter. Ook artsen van andere disciplines kunnen een dergelijke consultatie organiseren. Zij kunnen gebruik maken van de infrastructuur, de medische beeldvorming en zoals ook gezegd, de multidisciplinair setting.

Francis Muyshondt
En waarom wilt u precies kapitaal ophalen?

David Dumoulin
Voor de activiteit van Mediport is de locatie heel belangrijk, zowel voor patiënten als dokters. Mediport is drie jaar geleden reeds gestart met een belangrijke investering in het gebouw vlakbij het nieuwe ziekenhuis te Antwerpen. En vorig jaar werden voor de aankoop van de parkings eigen middelen gevraagd van de huidige aandeelhouders. En we komen nu op een punt waar alle inspanningen zich materialiseren. De binnenafwerking zit in de eindfase, dokters sluiten zich aan en we hebben een strategisch partnership met GEHealthcare afgesloten voor meerdere sites. Dus vandaag is voor ons het ideale moment om ons qua funding helemaal goed te zetten. Het gebouw heeft meer gekost dan voorzien en we kunnen met de opgehaalde middelen ook de rest betalen. En een bijkomende reden voor de financiering bij BeeBonds is dat we dankzij de middelen snel stappen kunnen zetten voor de ontwikkeling van een nieuwe site te Gent, samen met de bancaire financiering.

Francis Muyshondt
Wat is vandaag het probleem op vlak van gezondheidszorg?

David Dumoulin
Het antwoord is redelijk breed. Ik zal het goed proberen samen te vatten in een aantal punten. Eerst en vooral ligt de belangrijke focus op de preventieve gezondheidszorg. We weten allemaal dat dit onderdeel binnen de gezondheidszorg de dag van vandaag nog te weinig in de spotlights staat, terwijl het wel zeer belangrijk is. Voornamelijk binnen de cardiologie, maar ook voor verschillende andere disciplines vinden wij dat meer preventie onmisbaar is in onze maatschappij. Daarom is het voor ons belangrijk om te begrijpen hoe er vandaag wordt gewerkt en hoe het beter kan in de toekomst. Dus hoe werkt men vandaag? De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt bij bepaalde bezorgdheden, maar hij/zij heeft niet altijd performante apparatuur om een goede diagnose te kunnen stellen. Dat is ook allemaal duur voor die dokter om dat aan te kopen. Daarom verwijst de huisarts de patiënt ook door naar het ziekenhuis. Maar de focus van een ziekenhuis ligt eigenlijk meer op curatieve zorg en behandelingen. Ook hun verdienmodel is erop gebaseerd. Als dusdanig veroorzaakt die manier van werken een druk op het ziekenhuis, met ook lange wachttijden voor iedereen als gevolg.

Francis Muyshondt
Welke antwoorden kan Mediport hierop bieden?

David Dumoulin
Er is dus een vacuüm in België voor preventieve zorg en dat is precies de kernactiviteit van Mediport. Door ziektes met slimme apparatuur vroegtijdig te kunnen opsporen en te behandelen, kan de patiënt ook hoge kosten uitsparen. En ook de overheid bespaart op die manier mee als we allemaal gezonder zullen zijn. Wanneer het bovendien op een laagdrempelige en toegankelijke manier aangeboden wordt, zoals bij Mediport, zullen mensen zich sneller laten screenen. Het tweede punt gaat over de juiste diagnose. Meten is weten, dat weten we allemaal. Bij Mediport doen we dit aan de hand van medische beeldvorming in samenwerking met GE Healthcare, de grootste producent van medische apparatuur ter wereld. Zij zorgen voor geavanceerde technologische apparatuur, alsook de IT die ondersteuning biedt. En we starten met Antwerpen, dat als flagship voor België zal dienen. Ten derde voorzien we een multidisciplinaire aanpak. De bezoekers van Mediport zullen toegang hebben tot meerdere disciplines onder hetzelfde dak, alsook over een uitgebreide medische beeldvorming, een labo en paramedische disciplines, zodat elke schakel in het zorgproces van de patiënt benaderd kan worden.

Francis Muyshondt
Wat zijn de voordelen om zo te kunnen werken?

David Dumoulin
Dit zorgt ervoor dat je in het zorgtraject van een patiënt heel veel tijd kan uitsparen. En twee. Dankzij deze multidisciplinaire aanpak kunnen we de patiënt ook holistisch benaderen voor een veel betere diagnose. Een ander belangrijk punt gaat over ervaring. We nodigen eigenlijk iedereen uit om vanaf augustus eens langs te komen te Antwerpen. Ik kan zeggen dat je bij Mediport niet het gevoel hebt dat je binnenwandelt in een ziekenhuis en dat is wel belangrijk. Alles is gedigitaliseerd en dat zorgt ook allemaal voor een betere ervaring. De interventies die plaatsvinden zijn daarenboven terugbetaald door het RIZIV. We willen geen centrum zijn voor mensen die meer middelen hebben dan andere mensen. Iedereen is eigenlijk ook welkom. En ten slotte zal Mediport niet een alleenstaand geval zijn, maar wel het eerste van de zes komende centra in België. Met dit ambitieus toekomstperspectief willen we duurzaam innoveren binnen de Belgische gezondheidszorg.En de investeerders moeten dus ook verder kijken dan het verhaal van Antwerpen.

Francis Muyshondt
Waarom doe je beroep op crowdlending bij BeeBonds?

David Dumoulin
Voor ons was het heel eenvoudig en en niet moeilijk om die beslissing te maken. We hebben voor BeeBonds gekozen omwille van de flexibiliteit en de meer dan vijftig successen die er reeds zijn geboekt in andere dossiers, ook omdat BeeBonds een sterke basis heeft bij Brusselse en Waalse investeerders. Want wij gaan ons vooral niet beperken tot Vlaanderen en ze moeten ons nu al leren kennen, vinden we.

Francis Muyshondt
En hoe ga je ervoor zorgen dat je de obligatiehouders bij BeeBonds na vier jaar kunt terugbetalen?

David Dumoulin
We kunnen de obligatie terugbetalen vanuit de gegenereerde cashflow zoals het financieel plan, maar de hoofdbedoeling is om een grote investeerder te laten instappen waarmee we kunnen terugbetalen, alsook sneller extra stappen te kunnen zetten voor de bouw van meerdere sites dankzij die grotere investeerder. Het alternatief is, als we die niet meteen zouden vinden, kunnen we de crowdlending vervangen door funding van PMV. We hebben al veel gesprekken gehad met die partij en voor hen is er ook een duidelijke meerwaarde aanwezig om mee te investeren. Maar het is beter dat wij op hen beroep doen. Wanneer Antwerpen al een paar maanden operationeel is, kunnen we dan ook kijken voor funding van de extra sites. Een ander scenario, dat we verkiezen, is dat we het gebouw in Antwerpen verkopen en met die middelen de obligatie terugbetalen.

Francis Muyshondt
En wat wil je tenslotte nog aan de beleggers van BeeBonds meegeven?

David Dumoulin
Ik wil nog meegeven aan iedereen dat de investering in Mediport ook een ondersteuning is voor een betere gezondheid van de Belgische bevolking. In navolging van de evoluties en investeringen die momenteel in andere landen plaatsvinden. We gaan allemaal jaarlijks naar de tandarts. Dat zijn we gewoon. Maar we doen het niet met voor ons hart, onze aders, longen. Ik lees af en toe een artikel dat de mensen bewuster omgaan met alcohol en roken. Dat de mensen gezonder willen eten, maar vergeten te vaak ook de genetische component. Soms heb je gewoon op dat vlak gewoon brute pech. En een aandoening kan jaren sluimeren vooraleer je het opmerkt, maar dan kan het al te laat zijn. Daarom moet je er vroeg genoeg bij zijn en preventief handelen. Het zorgt voor een kwalitatiever leven en ook een langer leven.

Francis Muyshondt
Bedankt David voor de toelichting en succes!

Disclaimer:

Inschrijven op een Fondsenwerving houdt voor de Belegger een risico in met betrekking tot de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de verschuldigde rente. Voordat te investeren, gelieve de Informatienota te lezen. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

NIEUW! Download onze mobiele app beschikbaar op de Apple en Android stores.