Queen's Lane

Financier de aankoop en wederverkoop van twee hoogwaardige vastgoedprojecten in Brussel.

het project

Het project Queen’s Lane bestaat uit de aankoop en doorverkoop van twee vastgoedprojecten in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in Brussel.

Le premier projet, Tamaris, consiste en l’acquisition de 2 terrains et l’obtention d’un permis pour le développement de deux immeubles. 

Het tweede, Vanwill, bestaat uit de aankoop van twee gebouwen bestaande uit 18 appartementen, 2 kantoren, 1 winkel en 1 conciërgewoning.

Meer over de projecten

Tamaris

Screenshot 2023 05 17 at 09.29.50

Vanwill

Screenshot 2023 05 17 at 09.26.45

* (Omzet incl. commissies - (Projectkosten + Financiële kosten)) / (Projectkosten + Financiële kosten)

Luister naar de podcastaflevering met de projectleider (in het Frans)

FINANCIERINGSVOORWAARDEN

0 maanden
Duur
0 % per jaar
BRUTO RENTEVOET
1
MAXIMALE INVESTERING
UFB logo

Dit project maakt deel uit van het een partnerschap van BeeBonds met United Fund for Belgium om financieel bij te dragen aan de strijd tegen sociale uitsluiting in België. 

Voor elke nieuwe actieve belegger die aan deze campagne deelneemt, wordt een deel van de honoraria van BeeBonds aan UFB geretrocedeert.

Waarschuwing

Promotionele communicatie - Inschrijven op een Fondsenwerving houdt voor de belegger een zeker risico in wat betreft de terugbetaling van kapitaal en de betaling van verschuldigde rente. Alvorens te investeren, gelieve de Informatienota te lezen. Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats in België hebben, is de ontvangen rente onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Download de informatienota.

Meer weten over het project.

PROJECTLEIDER

Queen’s Lane Properties

Het project wordt uitgevoerd door Queen's Lane Properties, een Belgische vastgoedontwikkelings- en promotiemaatschappij. De onderneming is actief op de kantoor- en woningmarkt en optimaliseert de herontwikkeling en de wederverkoop van terreinen. Haar strategie bestaat erin ofwel (1) niet-vergunde eigendommen te verwerven en deze met een vergunning door te verkopen, ofwel (2) vergunde eigendommen te verwerven om deze te optimaliseren en per eenheid door te verkopen.

Momenteel is Queen's Lane Properties dankzij haar uitgebreide netwerk en diepgaande kennis van de vastgoedmarkt in staat zich te positioneren op opportuniteiten buiten de markt.

Rachid Chami

Gedelegeerde Beheerder

Rachid Chami a commencé sa carrière dans l'immobilier d'abord en tant qu'indépendant, puis en partenariat avec Macan Development. Il est aujourd'hui un acteur respecté et reconnu de la scène immobilière bruxelloise ayant réalisé de nombreux projets avec succès dont Tweed (en face du Palais de Justice), Les Saules Housing - MRS (Forest) et The Tagawa (Avenue Louise).

Tagawa

The Tagawa

Saules 2

Les Saules Housing & MSR

Tweed

Tweed

In financiering

cover
Minimum : 1.000.000€
52%
Maximum : 2.700.000€
Saldo : 2.179.500€
Gefinancierd : 520.500€

Queen's Lane

Financier de aankoop en wederverkoop van twee hoogwaardige vastgoedprojecten in Brussel.

Einddatum

Weldra

Looptijd

1.5 jaar

Rente

9%

Minimum investering

500 €

NIEUW! Download onze mobiele app beschikbaar op de Apple en Android stores.