WILDEMAN

het project

Het project "Wildeman", gelegen in Arendonk, omvat de bouw van 4 gebouwen met 41 appartementen en 5 winkels. 

Wildeman is een project ontwikkeld door Royalton Living NV, onderdeel van de Royalton Projects groep. Deze ervaren ontwikkelaar hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn werk en legt bijzondere nadruk op de milieucomponent van elk project.

De opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt om een deel van de aandeelhoudersvoorschotten te herfinancieren, zodat ze twee volgende projecten in volgorde van vergunning kunnen opstarten.

🎧 Ontdek het project door naar onze podcast te luisteren 🎧  

Een duurzaam project

Een uitstekende locatie

Een ervaren projectdrager

FINANCIERINGSVOORWAARDEN

Duur
0 maanden
BRUTO RENTEVOET
0 % per jaar
MAXIMALE INVESTERING
1 €
UFB-logo

Dit project maakt deel uit van het een partnerschap van BeeBonds met United Fund for Belgium om financieel bij te dragen aan de strijd tegen sociale uitsluiting in België. 

Voor elke nieuwe actieve belegger die aan deze campagne deelneemt, wordt een deel van de honoraria van BeeBonds aan UFB geretrocedeert.

Waarschuwing

Promotionele communicatie : investeren in een participatief financieringsproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Het rendement op de investering is niet gegarandeerd. Crowdlendingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU. Ook effecten of instrumenten die zijn toegelaten voor participatiefinancieringsdoeleinden en zijn verworven via hun crowdlendingplatform, vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG.

Niet-ervaren beleggers hebben een precontractuele bedenktijd van 4 kalenderdagen waarin ze hun belegging op elk moment kunnen intrekken door eenvoudigweg een e-mail te sturen. Voordat te investeren, gelieve de KIIS te lezen .Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Meer weten over het project.

Projectdrager

Logo voor Residentie Wildeman, met een gestileerde "W" in wit met een gouden speld in een witte cirkel, op een donkerblauwe achtergrond.

Royalton Projecten NV

Het project wordt ontwikkeld door Royalton Living, dat de grond verwierf en de vergunningen verkreeg, en Royalton Housing, dat verantwoordelijk is voor de bouw en het beheer van het project. Beide bedrijven maken deel uit van de Royalton Projecten, eigendom van Luc Thollebeek en zijn financiële partner Philip Hoymans. De groep heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van duurzame vastgoedprojecten.

Luc Thollebeek heeft een jarenlange ervaring in de vastgoedsector. Het project “Wildeman” is zijn tweede financieringsronde via BeeBonds en volgt op het succes van het project “Kommelpark” dat in november 2023 werd geplaatst.

ervaring

Een overzicht van Royalton Projecten

Een modern gebouw met meerdere verdiepingen en balkons, omgeven door bomen en groen. Verschillende mensen lopen over een pad aan de voorkant.

Kommelpark*
(Maasmechelen)

Twee moderne huizen met twee verdiepingen staan tegenover elkaar, gescheiden door een centrale loopbrug en groene gazons. Twee mensen lopen over het pad onder een strakblauwe hemel.

Florival
(Ottenburg)

Luchtfoto van een modern woongebouw met meerdere verdiepingen en een centrale binnenplaats, omgeven door bomen en groene ruimten.

Klaverenhof
(Turnhoudt)

Gefinancierd project

cover
Minimum : 750.000 €
Bedrag : 850.000 €
0%
0%

Herfinanciering van de aankoop van het terrein en de bouw van vier gebouwen met in totaal 41 appartementen en 5 winkels, gelegen in Arendonk.

Uitgiftedatum

05/07/2024

Looptijd

1.5 jaar

Rente

10%

Minimum investering

100 €