ZENHOMES

Financiering van de aankoop en volledige renovatie van drie panden in Brussel en Brugge, met het oog op de wederverkoop van de 10 appartementen.

het project

Het Zenhomes-project omvat de aankoop van drie panden in Brussel en Brugge en de renovatie ervan (inclusief verbetering van de energieprestaties), met het oog op de wederverkoop van de 10 appartementen. De woningen zijn ideaal gelegen in gezochte wijken van beide steden.

Zenhomes BV, de initiatiefnemer van het project, is een bedrijf gespecialiseerd in de renovatie van oude en verwaarloosde gebouwen met als doel om mindful living en duurzaamheid te bevorderen. De nadruk ligt op de duurzaamheid van de renovaties en de naleving van de strengste energieprestatienormen.

De financiering van het project is gestructureerd in 2 uitgiftes: een emissie van €500.000 met 100% kapitaalverzekering met een rentevoet van 7% en een tweede emissie van €350.000 met een rentevoet van 9,50 %.

Zenhomes
- Verzekerd kapitaal

Gefinancierd project

cover
Minimum: €350.000
143%
Bedrag: €500.000

Financier de aankoop van drie panden in Brussel en Brugge, evenals de energetische renovatie ervan, met het oog op de wederverkoop van de 10 appartementen.

Uitgiftedatum

21/02/2024

Looptijd

2.5 jaar

Rente

7%

Minimum investering

100 €

Zenhomes

Gefinancierd project

cover
Minimumbedrag: €200.000
175%
Bedrag: € 350.000

Financier de aankoop van drie panden in Brussel en Brugge, evenals de energetische renovatie ervan, met het oog op de wederverkoop van de 10 appartementen.

Uitgiftedatum

21/02/2024

Looptijd

2.5 jaar

Rente

9.5%

Minimum investering

100 €

PROJECTEN

Screenshot 2024 02 06 om 11.09.27

Dam 32
1000 Brussel

Englestraat

Engelsestraat 17
8000 Brugge

Screenshot 2024 02 06 om 11.23.38

Sint-Geertruidestraat 5
1040 Brussel

FINANCIERINGSVOORWAARDEN

Uitgifte
- Verzekerd Kapitaal -

BRUTO RENTEVOET
0 % per jaar
Duur
0 maanden
Maximale lift
1

Uitgifte

BRUTO RENTEVOET
0 % per jaar
Duur
0 maanden
Maximale lift
1
BRUTO RENTEVOET
0 % per jaar
Duur
0 jaar
MAXIMALE INVESTERING
1
UFB-logo

Dit project maakt deel uit van het een partnerschap van BeeBonds met United Fund for Belgium om financieel bij te dragen aan de strijd tegen sociale uitsluiting in België. 

Voor elke nieuwe actieve belegger die aan deze campagne deelneemt, wordt een deel van de honoraria van BeeBonds aan UFB geretrocedeert.

Waarschuwing

Promotionele communicatie : investeren in een participatief financieringsproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Het rendement op de investering is niet gegarandeerd. Crowdlendingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU. Ook effecten of instrumenten die zijn toegelaten voor participatiefinancieringsdoeleinden en zijn verworven via hun crowdlendingplatform, vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG.

Niet-ervaren beleggers hebben een precontractuele bedenktijd van 4 kalenderdagen waarin ze hun belegging op elk moment kunnen intrekken door eenvoudigweg een e-mail te sturen. Lees voordat u investeert. Voor natuurlijke personen die fiscaal inwoner zijn van België, zijn rente-inkomsten onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Raadpleeg de informatiebladen hier: Verzekerd bedrag , Onverzekerd kapitaal

Meer weten over het project.

Projectdrager

Zenhomes logo

Zenhomes BV

Het project wordt geleid door Zenhomes BV, opgericht in 2017 door Raven De Nolf en gezamenlijk eigendom van de heer De Nolf en de heer Henri Stiller. Het bedrijf is gespecialiseerd in duurzame vastgoedontwikkeling van hoge kwaliteit. De energierenovatieprojecten die Zenhomes uitvoert, zijn gericht op het verbeteren van de esthetiek van stedelijke omgevingen met behoud van erfgoed, het verhogen van de EPB-waarde van gebouwen en het creëren van kwalitatieve leefomgevingen.

Dit project is de tweede financieringsronde van Raven De Nolf op het BeeBonds-platform. De investeerders van de eerste ronde, voor het project Brussels@Home, werden al volledig terugbetaald. 

het team

Raven De Nolf

CEO

Raven De Nolf heeft uitgebreide ervaring in de vastgoedsector, met bewezen expertise in financiën, verkoop, sociale zaken en projectmanagement. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in de verkoop van onroerend goed, waar hij al 110 transacties succesvol heeft afgerond en toezicht houdt op 9 projecten die momenteel lopen.

ervaring

Een overzicht van de projecten van de projectdrager

2

Dam 22-24

Schoon

Schoon Hoekstje

Kuregem

Kuregemstraat 17 

Gefinancierd project

cover
Minimum: €350.000
143%
Bedrag: €500.000

Financier de aankoop van drie panden in Brussel en Brugge, evenals de energetische renovatie ervan, met het oog op de wederverkoop van de 10 appartementen.

Uitgiftedatum

21/02/2024

Looptijd

2.5 jaar

Rente

7%

Minimum investering

100 €

Gefinancierd project

cover
Minimumbedrag: €200.000
175%
Bedrag: € 350.000

Financier de aankoop van drie panden in Brussel en Brugge, evenals de energetische renovatie ervan, met het oog op de wederverkoop van de 10 appartementen.

Uitgiftedatum

21/02/2024

Looptijd

2.5 jaar

Rente

9.5%

Minimum investering

100 €