Aller au contenu

BEEBONDS en uw gegevens

Introductie en voorstelling van de verwerkingsverantwoordelijke

Dit Privacybeleid is opgesteld door de vennootschap BEEBONDS (hierna ‘BEEBONDS’, ‘wij’, ‘ons’), met maatschappelijke zetel in de Vrijwilligerslaan 19 (Avenue des Volontaires, 19) te 1160 Oudergem (Auderghem), die de site www.beebonds.com beheert (hierna de ‘website’).

BEEBONDS is een door de FSMA erkend crowdlending-platform via hetwelk particulieren kunnen investeren in verschillende projecten. Dankzij deze erkenning kan BEEBONDS een projectdrager voorstellen om een beroep te doen op een publieke financiering zodat deze projectdrager of Emittent kan instaan voor de financiering van dit project.

In het kader van onze activiteiten moeten wij persoonsgegevens verwerken over onze klanten, als natuurlijke personen, of over elke natuurlijke persoon met wie we in contact staan. In dit kader zijn wij dus verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze gebruikers.

Doel van dit beleid is uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Wij dragen gegevensbescherming en respect voor uw privacy hoog in het vaandel en we engageren ons om de persoonsgegevens van de gebruikers van onze diensten op een loyale en transparante wijze te verwerken en te beschermen met inachtneming van de wet.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben, d.w.z. alle informatie die het mogelijk maakt u rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren.

Dit beleid kadert in ons streven naar een transparante aanpak, met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genoemd) en van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘algemene verordening gegevensbescherming’ genoemd

Indien u wenst te reageren op een van de in het beleid beschreven praktijken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inhoud

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we en hoe krijgen we die in ons bezit?

Wij verwerken uw gegevens dus in het kader van onze activiteiten en die gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld.

 1. De twee manieren waarop BEEBONDS gegevens verzamelt

Gegevens die u ons uitdrukkelijk verstrektGegevens die automatische worden verzameld wanneer u gebruikmaakt van onze diensten
Wanneer u zich inschrijft op het platform verzamelen wij uw persoonsgegevens rechtstreeksWanneer u naar onze websites surft, verzamelen wij informatie via cookies en pixels
 
 1. De persoonsgegevens die u ons verstrekt

  Persoonlijke identificatiegegevens– Naam
  – Voornaam
  – Aanspreektite
  - Adres in het buitenland
  – kopie van een bewijs van woonst
  Door overheidsdiensten uitgegeven identificatiegegevens, naast het rijksregisternummer– Kopie identiteitskaart
  – identiteitskaartnummer
  – Btw-nummer
  Persoonlijke kenmerken– Leeftijd
  – Geslacht
  – geboortedatum
  – Taal
  Elektronische identificatiegegevens– IP-adresse
  – E-mails
  - koekjes
  – wachtwoord voor toegang tot uw account
  Financiële identificatiegegevens– Bankrekeningnummers
  BIC
  Burgerlijke staat of huidige samenlevingsvorm
  /
  Details van de aan de geregistreerde persoon geleverde, geleende of verhuurde goederen en diensten– Leningen via het platform
  Opleidingsniveau/
  Beroepsactiviteit– Beroepsstatuut
  – activiteitensector

 2. Gegevens die automatisch worden verzameld d.m.v. cookies en andere technologieën (pixels)

  Informatie over de verbindingIP-adres
  Informatie over de browserType browser, tijdstip, frequentie en duur van het gebruik
  Gebruikt toestel of gebruikte applicatie
  Persoonlijke instellingenTaal, voorkeuren ...
  Gebruik van de websiteVia het hotjar-systeem kunnen we zien hoe u interageert met onze website.

 3. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat stukjes informatie

Wanneer u een website bezoekt, worden de gegevens die door verschillende cookies worden verzameld op uw toestel opgeslagen (bijvoorbeeld: uw voorkeurstaal voor een bepaalde website). De cookie bevat een unieke code waarmee de afzender het betreffende toestel (uw computer of mobiel toestel) herkent telkens als het de website bezoekt.

De cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit uzelf. Bovendien kan de server van een website enkel de cookies lezen die hij zelf heeft aangebracht. Hij heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel toestel bevindt.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt (‘eerstepartijcookies’) of door partners waarmee deze website samenwerkt (‘derdepartijcookies’).

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies (de ‘sessiecookies’) vervallen wanneer u uw browser sluit, andere blijven langer op uw toestel staan, soms zelfs tot u ze manueel verwijdert (de ‘permanente cookies’).

 • Cookies beheren

Voor sommige cookies is uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming vereist. Via de banner op de homepage van de website kunt u instemmen met het ‘cookiebeleid’.

De meeste browsers gebruiken cookies.

Deze cookies kunt u bovendien op elk moment gratis verwijderen of de installatie ervan weigeren door de opties van uw browsersoftware te wijzigen. Elke browser heeft een andere configuratie. De procedure hiervoor wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser. U kunt deze raadplegen via de link voor uw specifieke browser:

Weigert u cookies, dan krijgt u toch toegang tot de website. Bepaalde functies zullen echter beperkt of zelfs uitgeschakeld zijn.

 • De cookies op onze website

Lijst met technisch noodzakelijke cookies

ARRAffiniteit
ASP.NET_SessieId
CookieInfoScript3
• 365 dagen
• Cookie die wordt gebruikt om een klant te koppelen aan een instantie van een Azure-webapplicatie.
Hij wordt gebruikt om de belasting in evenwicht te brengen om ervoor te zorgen dat de paginaverzoeken bij elke sessie naar dezelfd

• Sluiten van uw browser
• Deze cookie is essentieel
voor het gebruik van de website, omdat hij een anonieme ‘sessie’ creëert die de website in staat stelt om op uw

• Geen vervaldatum
• Waarschuwt de gebruikers wanneer er op de website cookies worden gebruikt.

Lijst met functionele en prestatiecookies

ai_sessie
ai_gebruiker
•Sluiten van uw browser
•Deze cookiebenaming is gekoppeld aan de software Microsoft Application Insights, die statistische gegevens verzamelt over het gebruik en de telemetrie van applicaties gebouwd op het Azure-cloudplatform. Dit is één enkele cookie om een anonieme sessie te identificeren.
•365 dagen
Deze cookiebenaming is gekoppeld aan de software Microsoft Application Insights, die statistische gegevens verzamelt over het gebruik en de telemetrie van applicaties gebouwd op het Azure-cloudplatform. Dit is één enkele gebruikersidentificatiecookie waarmee het aantal gebruikers kan worden geteld dat in de loop van de tijd toegang heeft tot de applicatie.

Lijst met analytische cookies

Zonder titel

Lijst met socialemediacookies:

Met deze cookies kunt u content delen via de applicatieknoppen van de sociale netwerken. Wanneer u deze knoppen gebruikt, wordt er een derdepartijcookie op uw toestel geïnstalleerd en als u verbonden bent met het sociale netwerk, dan zal deze informatie aan uw profiel worden toegevoegd.

Elk sociaal netwerk heeft zijn eigen cookiebeleid.

 • Niet-persoonsgebonden gegevens

Soms verzamelen we ook gegevens met een niet-persoonlijk karakter. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat ze niet toelaten u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Ze kunnen dan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld onze website of onze producten te verbeteren, doelgerichter te adverteren of de aangeboden diensten te perfectioneren.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Wat houdt een verwerking in?

Een verwerking wordt gedefinieerd als “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés”.

Die verwerkingen omvatten de volgende acties die we bij BEEBONDS uitvoeren.

M1YoTOVivEcM4pFodgwrUBkTqFrrTrInXqMX7hYkQ ImDDqhg0cSN5qLgdlswMQt4Lr jj8JgwHQ1X

Rechtmatigheid van de verwerking

De AVG staat de verwerking van persoonsgegevens toe op voorwaarde dat ze gebaseerd zijn op een van de voorziene wettelijke grondslagen.

In het geval van Beebonds kunnen vier rechtsgronden de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen.

Zonder titel1

De doeleinden van de verwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de welbepaalde doeleinden die we hieronder beschrijven. We hebben deze doeleinden vastgelegd en zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke en relevante persoonsgegevens - met respect voor het principe van gegevensminimalisatie worden verwerkt. (Op basis van dit principe moeten we ervoor zorgen dat alle gegevens die we verzamelen geschikt, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken.)

  1. Naleving van onze wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten.

Bij wijze van voorbeeld, in het geval van verwerking opgelegd door de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, zijn wij verplicht uw gegevens te verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen “tot identificatie en verificatie, tot identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting, tot doorlopende en verhoogde waakzaamheid, als bedoeld in de artikelen, alsook aan onze verplichtingen tot analyse van atypische verrichtingen.”

  1. In het kader van onze contractuele relatie

Om onze overeenkomst uit te voeren verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

In het kader van onze contractuele relatie

De verwerking van uw identificatiegegevens, e-mails ... is dus noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen na te komen.

  1. Toestemming

Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, verwerken wij ze voor de welomlijnde doeleinden waarmee u hebt ingestemd. Op onze site kunt u toestemming geven via een aanvinkvakje.

Wij zullen uw persoonsgegevens dus verwerken op basis van uw toestemming voor de volgende doeleinden.

  • – Het versturen van nieuwsbrieven
  • – De analytische en statistische verwerking via cookies op onze website
  • – De organisatie van spelen en wedstrijden
  • – Contact opnemen na ontvangst van uw visitekaartje tijdens evenementen ...
  • – De analyse van uw gedrag op onze website
 •  Intrekken van uw toestemming

Het staat u uiteraard vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit kan via onze tool voor het beheer van cookies of door het vakje voor inschrijving op onze nieuwsbrief, onder het tabblad ‘Mijn Beebonds-account’ op onze website, uit te vinken.

PQvfb9mz CyiQWgYA9QPiBlVnc9vP4iIEMyxtCZlh IdCv65RrEVluwl4 XBkJMNZqVeI7YbOwViYNifmjKVnEagXpdG3ftPM36r9OIG j1vKAAzYiXMCcxmdpT u3yaBuVeH9o

  1. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen

De gerechtvaardigde belangen worden niet vastgelegd in de AVG, zo kan elke onderneming ze definiëren op basis van haar activiteit en behoeften en tegelijk een evenwicht bewaren tussen haar gerechtvaardigde belangen en uw rechten en vrijheden als betrokkenen.

 • Evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten en vrijheden

De AVG verplicht ons om bij het verwerken van uw persoonsgegevens uw rechten en belangen af te wegen tegen onze gerechtvaardigde belangen.

Het is belangrijk dat u de criteria begrijpt waarop we ons baseren om onze gerechtvaardigde belangen te bepalen.

bepaling van rechtmatige belangen

 • Doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen

Doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen

  1. Onvoorziene verwerkingen en compatibiliteit met de huidige verwerkingen

Indien wij verwerkingen zouden moeten uitvoeren voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit document, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer deze doeleinden verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij deze gegevens oorspronkelijk hebben verzameld

In dit geval houden we met name rekening met elke link tussen de oorspronkelijke doeleinden, de latere doeleinden en de context (onze relatie, de aard van de gegevens alsook de gevolgen voor u) waarin de gegevens werden verzameld.

Indien wij van oordeel zijn dat de doeleinden niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden, nemen

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen zorgen we ervoor dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Meer bepaald moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende situaties om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen. Deze verschillende hypotheses zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Na afloop van de bewaarperiode wissen wij uw persoonsgegevens zoals vereist door de wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding.

De bewaartermijn van de cookies staat aangegeven onder elk type cookie.

Uw rechten in het kader van de AVG

Toegang, intrekking, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking en bezwaar

Uw rechten in de zin van de reglementering laten u toe de controle te behouden over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

recht op toegang

 1. Recht op inzage en kopie

Dit recht van toegang tot de gegevens die wij over u bezitten, geldt voor alle doeleinden die wij hierboven hebben vermeld.

Dit recht laat u met name toe ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, om welke gegevenscategorieën het gaat en voor wie uw gegevens bestemd zijn.

U kunt ons ook een kopie vragen van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben.

 1. Recht op rectificatie

U hebt ook het recht op rectificatie in het kader waarvan u ons op elk moment kunt vragen om gegevens die onjuist, onvolledig of verouderd zijn, te wijzigen.

 1. Recht op vergetelheid

U kunt uw persoonsgegevens laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
 • U trekt uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in en uw toestemming is de enige rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 • Indien de gegevens die wij bezitten onvolledig, onjuist of verouderd zijn;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens wissen om te voldoen aan een (in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde) wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
 1. Recht op overdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of met uw toestemming en indien de verwerking gebeurt via geautomatiseerde procedés, kunt u ons vragen al uw persoonsgegevens aan u over te dragen of ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

 De situaties waarin u ons kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken zijn:

 • Indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, voor de tijd die we nodig hebben om de juistheid van dat gegeven na te gaan;
 • Indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u verkiest deze verwerking te beperken in plaats van uw persoonsgegevens te laten wissen.

Zodra de beperking van de verwerking niet meer van toepassing is, brengen wij u hier uiteraard van op de hoogte.

 1. Recht van bezwaar

Zoals uitgelegd vragen wij uw toestemming om commerciële informatie (elektronische nieuwsbrieven) toe te sturen

Indien u niet of niet langer wenst dat wij u dergelijke berichten sturen, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Aangezien de verwerkingen die wij uitvoeren gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen kunt u bovendien bezwaar maken tegen deze verwerkingen indien u redenen rechtvaardigt die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen deze redenen beoordelen en nagaan of wij geen dwingende, rechtmatige redenen hebben die zwaarder wegen dan uw specifieke situatie. Indien er geen dwingende, rechtmatige reden kan worden gevonden, zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

 1. Recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

Indien u van oordeel bent dat een besluit dat op u betrekking heeft enkel op geautomatiseerde basis werd genomen, dit wil zeggen zonder enige menselijke tussenkomst, en dat dit besluit rechtsgevolgen heeft of u in aanmerkelijke mate treft, kunt u contact met ons opnemen omdat u het recht hebt om niet te worden onderworpen aan een dergelijk besluit.

Merk op dat dergelijke besluiten mogelijk zijn indien ze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of indien u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Als de wet het ons toestaat, kunnen wij uw gegevens bovendien geautomatiseerd verwerken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 1. Identificatie

Om u te kunnen helpen uw rechten te doen naleven, moeten wij nagaan of uw verzoek wel degelijk betrekking heeft op uw persoonsgegevens. Wij kunnen u dus om bijkomende informatie vragen wanneer wij u niet met zekerheid kunnen identificeren met de informatie die wij in ons bezit hebben

In dat geval kunnen wij u bijkomende informatie vragen en indien nodig mogelijk ook een kopie van uw identiteitskaart.

 1. Binnen welke termijn mag u van ons een antwoord verwachten?

Wij verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand na uw verzoek contact met u op te nemen.

Indien uw aanvraag complex is en wij veel aanvragen te verwerken krijgen, kunnen wij genoodzaakt zijn deze periode te verlengen tot twee maanden. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij u informeren over de redenen voor deze vertraging

Veiligheid, ontvangers, doorgifte van gegevens en contacten

Gegevensbeveiliging

We implementeren de gepaste technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te garanderen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit veiligheidsniveau wordt bepaald op basis van de risico’s die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, verspreiding of ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw door ons gecontroleerde persoonsgegevens in het gedrang zouden komen door een inbreuk op de informatiebeveiliging, verbinden wij ons ertoe snel te handelen om de oorzaak van deze inbreuk te achterhalen en de gepaste maatregelen te treffen om dit te verhelpen.

Indien nodig zullen wij u overeenkomstig de geldende wet op de hoogte brengen van dit incident.

Doorgifte aan derden

overdracht van derden

 1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid met de Emittenten

Overeenkomstig de wet hebben wij, om u voordeel te laten trekken van uw investering, contracten met gezamenlijke verantwoordelijkheid afgesloten met alle emittenten van obligaties. Onze verantwoordelijkheden worden hier duidelijk in omschreven. Samen verwerken we enkel de gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw investering (inschrijving in het register van obligatiehouders ...).
Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Locatie van de gegevens

BEEBONDS zal uw persoonsgegevens doorgaans niet doorgeven aan landen buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte. Zo worden al onze servers gehost in Ierland en slaan verreweg de meeste van onze onderaannemers uw gegevens op in Europa (Microsoft, Hotjar …).

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen, waaronder de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten. Bovendien, indien een overheid of een wet verplicht is om uw gegevens door te geven aan landen buiten de EU of de EER, zal die uw persoonsgegevens alleen doorgeven wanneer de wet dat vereist of een bevoegde autoriteit dat oplegt.

Telkens wanneer BEEBONDS uw persoonsgegevens doorgeeft buiten de EU of de EER aan landen die niet over een door de Europese Commissie erkend adequaat niveau van gegevensbescherming beschikken, passen wij beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens op een passende manier te beschermen. In het bijzonder zullen wij de standaardbepalingen of een van de afwijkingen die voorzien zijn in de Verordening gebruiken om uw persoonsgegevens door te geven.

Contact, wijziging, toepasselijk recht en functionaris voor gegevensbescherming

EnvelopStempelSchaarHamer

Informatie

BEEBONDS is uw eerste contact als u vragen heeft over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vrijwilligerslaan 19 (Avenue des Volontaires, 19) te 1160 Oudergem (Auderghem) – BELGIË

hello@beebonds.com

Wij behouden ons het recht voor de bepalingen van dit informatiedocument te allen tijde te wijzigen. We zullen de wijzigingen rechtstreeks op onze website publiceren.

Dit document valt onder het Belgisch recht.

Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van dit document zal onderworpen zijn aan het Belgische recht en onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Indien u dat wenst, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

rgpd@beebonds.com.

Bezwaar en klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Belgische rechtbanken

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

  • Gegevensbescher-mingsautoriteit
  • Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
  • + 32 2 274 48 00
  • contact@apd-gba.be

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen kunt u de informatie raadplegen die beschikbaar is op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daarenboven hebt u nog steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel.