Aller au contenu

Dynamiseer Investeer uw spaargeld

Investeer vanaf €100

BeeBonds brengt projectpromotoren die op zoek zijn naar financiering en particulieren of rechtspersonen die hun spaargeld of overtollige liquide middelen willen investeren, samen. Het gaat om niet-beursgenoteerde Europese beleggingsproducten die geselecteerd worden door een team van gespecialiseerde analisten.

Je krijgt de kans om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen door deel te nemen aan verschillende campagnes in participatieve financiering. 

Wat zijn de voordelen voor beleggers?

Innovatieve en rendabele projecten

Eenvoudig financieel product

Verhandelbaar
effect

Expertenteam

Een gratis registratieprocedure om beleggers te beschermen en te informeren

Meer informatie over projecten die momenteel worden gefinancierd

Online beleggen

Volg de details van uw transacties in uw beleggerszone

Mijn beleggersprofiel

Er zijn twee categorieën beleggers:

 • "Ervaren" beleggers, of het nu gaat om particulieren of professionele klanten, moeten voldoen aan bepaalde criteria die nauwkeurig zijn gedefinieerd door de Europese regelgeving. Erkenning van deze status is niet automatisch en moet worden aangevraagd volgens de voorwaarden die hiervoor op ons platform zijn vastgelegd.
 • "Niet-ervaren" beleggers zijn alle anderen.

Om uw niet-ervaren 'beleggersprofiel' te bepalen en erachter te komen hoeveel u kunt beleggen:

Doe de kennis- en ervaringstest en beantwoord de vragen betreffende:

 • Uw persoonlijke situatie
 • Uw kennis
 • Uw beleggingsdoelstellingen

Als u wenst, kunt u ook uw vermogen om verliezen te dragen simuleren.

Afhankelijk van het resultaat, kunt u ofwel onbeperkt beleggen, ofwel beperkt worden tot €1.000 of 5% van je nettovermogen per belegging (de hoogste van de twee).

Om te investeren moet u uwzelf ook identificeren:

 • Vul uw persoonlijke gegevens in, zoals uw adres, nationaliteit, het land waar u fiscaal woont, uw IBAN, enz.
 • Zorg voor de ondersteunende documenten die nodig zijn om uw profiel te valideren als onderdeel van anti-witwasprocedures:
  • Als u een Als u een natuurlijke persoon bent: een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.) en een bewijs van residentie dat minder dan 3 maanden oud is;
  • Als u een rechtspersoon bent (een bedrijf): een geldig identiteitsbewijs voor de wettelijke vertegenwoordiger, een uittreksel uit het handelsregister dat minder dan 3 maanden oud is, een kopie van uw laatste gecertificeerde statuten en een verklaring van de uiteindelijke begunstigden van uw bedrijf (d.w.z. personen die direct of indirect meer dan 25% van het kapitaal van het bedrijf bezitten).

Zodra alles is voltooid en uw documenten zijn goedgekeurd door ons team, ontvangt u een e-mailbericht dat uw profiel is gevalideerd en u kunt investeren.

Met BeeBonds ontdekt en investeert u kosteloos in lokale projecten en krijgt u een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld.

BeeBonds organiseert twee soorten openbare uitgiften:

Plein 1

Obligatie-uitgifte

Rechtstreeks contact tussen de emittent en de belegger. De emittent geeft een schuldbewijs uit en de belegger houdt een of meer obligaties.

Plein 2

Lening via een financieringsvehikel

Een financieringsvehikel (BeeBonds Finance) fungeert als link tussen investeerders en projectdragers.

Heeft u nog geen BeeBonds account?

Heeft u al een beleggersprofiel?

Disclaimer:

Investeren in een crowdfundingproject houdt risico's in, waaronder het risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Crowdlendingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU en effecten of instrumenten die zijn toegelaten voor participatiefinancieringsdoeleinden en zijn verworven via hun crowdlendingplatform, niet vallen onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG.

Niet-ervaren beleggers hebben een bedenktijd van 4 kalenderdagen waarbinnen ze hun beleggingsaanbod op elk moment kunnen intrekken.

Lees de essentiële beleggingsinformatie voordat u investeert. Voor natuurlijke personen die fiscaal inwoner zijn van België, zijn rente-inkomsten onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Wat gebeurt er wanneer u in een project van BeeBonds investeert?

U ontvangt een jaarlijkse coupon. Aan het einde van het project krijgt u uw volledige inleg terug.

Een voorbeeld:

Als u €10.000 investeert, op een project van 3 jaar dat een rendement biedt van 8% bruto per jaar (illustratie).
Het totale bedrag dat u dan hebt ontvangen is dus €12.400, wat €2.400 meer is voor uw spaargeld (vóór de bronbelasting van 30%).

Bitmap 2

Hoe investeren?

Ontdek de sleutels tot crowdlending in podcast versie

Hebt u vragen?

FAQ

De registratie gebeurt online en vereist dat u zich identificeert. U wordt gevraagd een kennis- en ervaringstest in te vullen om uw beleggersprofiel vast te stellen.

Als u wilt, kunt u uw nettovermogen berekenen met de tool die online beschikbaar is. Met deze berekening kunt u uw investeringslimiet per project bepalen als u niet slaagt voor de kennistoets.

Onder de huidige Europese regelgeving worden uw investeringen, als u niet slaagt voor de kennistest, beperkt tot € 1.000 of 5% van uw nettovermogen per project (de hoogste waarde is van toepassing).

Als u uw nettowaarde niet wilt definiëren, bent u gewoon beperkt tot het investeren van €1.000 per project totdat u geslaagd bent voor de kennis- en ervaringstest.

U kunt uw kennistest 3 keer achter elkaar opnieuw doen. En u kunt hem elke maand opnieuw doen.

Rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte of lening.

Het betaalde bedrag is gebaseerd op het tarief dat wordt vermeld op het blad met essentiële beleggingsinformatie.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldatum van de obligatie of lening die vermeld staat in de essentiële beleggingsinformatie.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: 30% bronbelasting wordt ingehouden op de bedragen die je ontvangt.

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Investeren in een crowdfundingproject houdt risico's in, waaronder het risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Raadpleeg de risicowaarschuwing en lees zorgvuldig de essentiële investeringsinformatie voor elk project.

Het doel is om te voorkomen dat projectdragers die gebruik maken van alternatieve financieringsdiensten achteraf met te veel schuldeisers te maken krijgen. Praktisch gezien investeert een investeerder in een financieringsvehikel, dat op zijn beurt de ontvangen middelen gebruikt om deze uit te lenen aan de projectdragers die door de investeerder is gekozen.

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).