Aller au contenu

Beleggen in effecten uitgegeven door niet-beursgenoteerde bedrijven brengt specifieke risico's met zich mee:

  • Een risico van gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies: het rendement op uw belegging hangt af van het succes van het gefinancierde project. Wanneer u in obligaties belegt, moet u zich ervan bewust zijn dat het risico-rendementsprofiel asymmetrisch is. Hoe hoger het potentiële rendement, hoe groter het risico van de belegging.
  • Liquiditeitsrisico: Wanneer u investeert via BeeBonds, bestaat de kans dat de mogelijkheden om uw effecten te verkopen, beperkt zijn. De effecten die u verwerft via BeeBonds zijn vaak moeilijk verhandelbaar op een secundaire markt, waar bestaande financiële activa kunnen worden gekocht en verkocht. Bijgevolg is het mogelijk dat u uw effecten niet kunt verkopen wanneer u dat wilt. De BeeBonds-obligaties hebben echter een ISIN-nummer en kunnen te koop worden aangeboden op Expert Market.
  • Fiscaal risico: Tijdens de looptijd van uw belegging kunnen zich wijzigingen voordoen in de belastingwetgeving. Deze wijzigingen kunnen het rendement van uw belegging beïnvloeden en mogelijk verlagen.
  • Inflatierisico: De waarde van uw kapitaal en de rente die u ontvangt kunnen worden beïnvloed door inflatie. In feite kan de reële waarde van uw belegde kapitaal en de rente die u ontvangt na verloop van tijd terugvallen, waardoor het rendement op uw belegging kan dalen.
  • Risico van wijzigingen in de economische conjunctuur: Investeringen via crowdfunding kunnen gevoelig zijn voor economische. In tijden van recessie neemt het risico toe dat bedrijven in gebreke blijven.

Het is belangrijk op te merken dat de bovenstaande risico's niet exhaustief zijn en enkel ter informatie worden meegegeven.

De projecten die beschikbaar zijn op BeeBonds werden onderworpen aan een stringente analyse door onze experts. Niettemin valt alle door BeeBonds verstrekte informatie over een project onder de verantwoordelijkheid van de projecteigenaar, met inbegrip van de publiciteit errond, de Essentiële Informatienota en de Beschrijvende Nota. Het enige doel van deze informatie is om potentiële investeerders te informeren zodat ze hun eigen mening kunnen vormen over het project dat voor financiering wordt voorgesteld.

BeeBonds raadt aan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren en enkel bedragen te investeren die u op korte termijn niet nodig hebt.