Aller au contenu

Crowdlending Belgïe

Wat is crowdlending?

Crowdlending is een Engelse term die 'equity loan' betekent. Crowdlending is een van de vormen van participatieve financiering (ook wel crowdfunding genoemd).

Crowdlending bestaat uit het verzamelen van "leningen met rente voor bedrijven, om hun ontwikkeling te financieren of om specifieke operaties uit te voeren".

Net als crowdfunding is crowdlending een financieringsmechanisme voor bedrijven dat het mogelijk maakt spaargeld van het publiek te mobiliseren.

Crowdlending stelt investeerders in staat om een financiële investering te doen in de vorm van een lening aan een bedrijf.

Inhoud

De groeiende populariteit van crowdlending in België

 In België worden participatieve investeringen en crowdlending steeds populairder

Volgens een in 2020 gepubliceerde studie van de FSMA is de crowdlending goed voor 70% van de bedragen die in België door crowdfunding worden gefinancierd.

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/crowdfunding/2020_crowdfunding_studie_nl.pdf

Crowdlending Belgïe - Studie uitgevoerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) - Crowdfundingmarkt juli 2018-juni 2020

In de periode van juli 2018 tot juni 2020 heeft de FSMA 140 succesvolle crowdfundingcampagnes geïdentificeerd die in totaal 69,24 miljoen euro hebben opgebracht. Ter vergelijking: de projecten die in de periode 2012-2017 zijn uitgevoerd, hebben in totaal 69,24 miljoen euro opgeleverd om een totaal bedrag van 40,02 miljoen euro op te halen. om in totaal 40,02 miljoen euro op te halen. 

De organisatie van participatieve fondsenwervingscampagnes is onderworpen aan een strikt wettelijk kader dat gericht is op de bescherming van investeerders. 

 •  

Wat zijn de voordelen van crowdlending?

Voor beleggers die hun geld uitlenen aan een bedrijf zijn de voordelen van crowdlending meervoudig: 

Voor bedrijven biedt crowdlending veel voordelen: 

 • Een financieringsbron die complementair is aan andere financieringsmethoden zoals bankkrediet, "friends & family" financiering, de Proxi-lening in Brussel, de "prêt coup de pouce" in Wallonië;
 • Een hefboomwerking op het eigen vermogen;
 • Een manier om snel financiering te verkrijgen (afhankelijk van het project en het gekozen platform);
 • Het voordeel van  zichtbaarheid voor het bedrijf en zijn project in het kader van de fondsenwervingscampagne;
 • Een directe link met investeerders.
 •  

Wat zijn de risico's van crowdlending?

Zoals elke investering brengt ook crowdlending risico's met zich mee voor investeerders. In het bijzonder brengt het lenen aan kmo's het risico van kapitaalverlies (geheel of gedeeltelijk) van het geïnvesteerde bedrag met zich mee.Elke toepassing van crowdlending brengt zijn eigen risiconiveau met zich mee. 

Om het te evalueren, wordt u uitgenodigd om de informatie note en de beschrijvende nota's te raadplegen. 

In België is de informatie die aan de beleggers wordt meegedeeld, onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op alternatieve financiering (waarvan de naleving wordt verzekerd door FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)). De studies van de FSMA bevestigen de stijging van de via crowdfunding gefinancierde bedragen (zonder informatie te verstrekken over het wanbetalingspercentage).  

Hoe worden de crowdfunding-bestanden die op het BeeBonds-platform worden voorgesteld, geanalyseerd?

Het proces van analyse van de dossiers die aan BeeBonds worden voorgelegd en de uitvoering van de campagnes is uiterst rigoureus:

 • Indiening van financieringsaanvragen: de aanvragen die bij het BeeBonds-platform worden ingediend, moeten worden gedocumenteerd. Het proces van het indienen van een bestand wordt online gedaan;  ; 
 • Validatie door het selectiecomité:  de aanvragen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het BeeBonds-platform worden beoordeeld door hun selectiecomité, dat deels bestaat uit onafhankelijke deskundigen;
 • Financiële analyse: de aanvragen worden geanalyseerd door onze partners (Deloitte en PWC) die de gepresenteerde informatie nauwgezet controleren. Deze analyse is het onderwerp van een beschrijvende nota over het project, die aan de investeerders wordt voorgesteld;
 • Informatie nota:  De informatienota is toevertrouwd aan Deloitte Legal. Deze documenten bevatten alle toepasselijke voorwaarden. De nota's zijn onderworpen aan de naleving van de regels die van toepassing zijn op de financiering van het eigen vermogen en worden aan de FSMA overgemaakt.

Met BeeBonds ontdekt en investeert u kosteloos in crowdlending projecten in België en profiteren van een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld.

Wat gebeurt er wanneer u in een project van BeeBonds investeert?

U krijgt een jaarlijkse rentevoet uitbetaald (gemiddeld 7,7% bruto) gedurende een vaste periode van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van het project. Aan het einde van het project krijgt u uw volledige oorspronkelijke investering terug.

Een voorbeeld:

Als u €10.000 investeert, op een project van 3 jaar dat een rendement biedt van 8% bruto per jaar (illustratie).
Het totale bedrag dat u zal ontvangen zal dus 12.400€ zijn. Dat is 2.400€ meer spaargeld (vóór aftrek van de roerende voorheffing).

Bitmap 2

Hoe investeren in crowdlending?

Sinds de oprichting van het BeeBonds-platform hebben meer dan 1500 investeerders 34 projecten gefinancierd voor meer dan 37 miljoen euro.

Hebt u vragen?

FAQ

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: De bevrijdende roerende voorheffing van 30% wordt aan de bron ingehouden op de bedragen die u ontvangt;

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Elke investering houdt risico's in* De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).

Disclaimer:

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Een lening aan KMO's stelt u bloot aan het volledige of gedeeltelijke verlies van uw investering. Voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België is de ontvangen rente onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota over het project alvorens te investeren.