Aller au contenu
bijenrecht

Hoe crowdfunding- en crowdlendingprojecten in België financieren? [Editie 2021]

BeeBonds Blog

Wens je projecten financieren via crowdfunding of crowdlending ?

In dit artikel leggen we u de volgende zaken uit: 

 • Het concept crowdfunding;
 • Het verschil tussen crowdfunding en crowdlending;
 • De voordelen van participatieve financiering voor investeerders en bedrijven; 
 • De praktische aspecten van de organisatie van crowdfundingcampagnes (voorwaarden, kosten, duur, enz.) ;
 • De praktische aspecten van de organisatie van crowdfundingcampagnes (voorwaarden, kosten, duur, enz.);

Wat is crowdfunding? 

De term crowdfunding is een Engelse term en betekent letterlijk “financiering door de massa”.

Crowdfunding is vandaag de dag een wijdverspreide financieringsbron voor allerhande projecten en is dus een vorm van participatieve financiering.

Wat is crowdlending? 

De term crowdlending verwijst naar een andere vorm van participatieve financiering, meer bepaald: “leningen voor bedrijven met een interestvoet om hun ontwikkeling te financieren of om specifieke projecten te verwezenlijken”.

Wat zijn de voordelen van participatieve financiering voor investeerders?

Participatieve investeringen vormen een alternatief voor beleggen op de beurs en bieden een rechtstreekse link met de reële economie.

Door te investeren in crowdfunding of crowdlending kunt u ook uw investeringsportefeuille diversifiëren en een aantrekkelijk rendement krijgen. Nu het rendement op spaarboekjes vandaag nagenoeg nul bedraagt en de beurskoersen schommelen, biedt crowdlending u de kans om een jaarlijks rendement van meer dan 5% netto rente te halen.

Bedrijven: Wat zijn de voordelen van crowdfunding en crowdlending?

Voor bedrijven en projectleiders vormt crowdfunding of participatieve financiering een aanvullende financieringsbron en/of een alternatief voor bankfinanciering.

Een participatieve fondsenwerving geeft het project ook een grote zichtbaarheid zodat er snel fondsen kunnen worden geworven.

In bepaalde omstandigheden (zoals in de huidige economische en gezondheidscrisis) kan participatieve financiering een duwtje in de rug zijn en het nodige hefboomeffect leveren om de groei van de bedrijven te blijven financieren en een investeringscapaciteit te behouden. 

Bovendien kunnen projectleiders op praktisch niveau, door fondsen te werven via een participatief platform, een groot aantal investeerders beheren met de steun van één enkel aanspreekpunt. Het financieringsplatform speelt een rol tijdens de volledige duur van de investering (communicatie, rapportage, vergoeding van de investeerders, enz.). enz...).

Wat zijn de voorwaarden om fondsen te kunnen werven via crowdfunding of crowdlending in België?

In België worden crowdfunding en crowdlending gereguleerd door de de wet van 18 december 2016. De naleving van deze wet wordt omkaderd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (kortweg "FSMA").

Om in België een beroep te doen op participatieve financiering moet u een door de FSMA goedgekeurd platform kiezen (BeeBonds is hier één van). 

Daarna moet het bedrijf dat een beroep wil doen op crowdfunding zijn meest recente financiële en boekhoudkundige gegevens kunnen voorleggen. 

Tot slot moet u een volledig presentatiedossier indienen zodat de gegevens vooraf kunnen worden geanalyseerd vóór ze worden verspreid op een erkend platform dat toegankelijk is voor alle potentiële investeerders.

Hoeveel tijd moet u voorzien voor een fondsenwerving?

De duur van een crowdfundingcampagne varieert in functie van de gebruikte platforms en de kwaliteit van de projecten. In het algemeen moet u een minimumtermijn van 1 maand voorzien. De meeste fondsenwervingen worden binnen de 6 maanden afgerond. 

Hoeveel kost fondsenwerving voor projectleiders?

In het algemeen moet u rekening houden met de volgende kosten:

 • Administratieve en dossierkosten;
 • Percentage op het ingezamelde bedrag;
 • Indirecte kosten zoals de opstelling van het dossier (tussenkomst van de boekhouder, bedrijfsrevisoren, advocaten, ...);
 • Voor crowdlending: u moet rekening houden met de vergoeding van de investeerders (op basis van de rentevoet die de investeerders wordt aangeboden). 

Bij crowdfunding moet u onthouden dat een deel van de effecten of aandelen van het bedrijf naar de investeerders gaat. De verhouding hangt af van de waardering waarmee de investeerders hebben ingestemd om in te tekenen. 

Welke kosten betaalt de investeerder? 

Afhankelijk van het gekozen platform kan het zijn dat de investeerder moet betalen voor:

 • Inschrijvingsgeld voor het platform;
 • Kosten voor de intekening;
 • Administratieve kosten voor het houden van rekeningen;
 • De roerende voorheffing ingehouden aan de bron op de betaling van interesten in het kader van crowdlending.

Wat zijn de risico’s van crowdfunding en crowdlending? 

Hoewel crowdfunding steeds populairder wordt, moet u onthouden dat elk project in kleinere en grotere mate risico's met zich meebrengt. 

De voorgestelde investering betreft vaak projecten in de opstartfase. Bij crowdfunding moet u er rekening mee houden dat de ROI wordt verkregen binnen een termijn die niet van tevoren is bepaald. Er is dan ook geen vervaldag van terugbetaling en geen garantie op rendement.

Omgekeerd zijn bij fondsenwerving via crowdlending, de rentevoet en de terugbetalingsdatum van bij het begin vastgelegd.

Welke crowdfundingplatformen zijn in België erkend?

De erkende crowdfundingplatformen in België vindt u op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Momenteel hebben 7 platformen erkenning gekregen van de FSMA op basis van de wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding (laatst nagekeken - juni 2020).

Naast BeeBonds zijn dit onder andere Lita.co en Ecco Nova erkende platformen. 

Wat zijn de verschillende fasen in een fondsenwerving?

De fasen van een fondsenwerving volgen vaak een gelijkaardig parcours. Dit is het traditionele parcours (in volgorde):

 1. Voorstelling van het project 
 2. Validering van de financiering
 3. Analyse
 4. Lancering van de campagne 
 5. Afsluiten van de campagne 
 6. Opvolging 

Weet dat een project aanleiding kan geven tot meerdere opeenvolgende fondsenwervingen (en dat crowdfunding vaak wordt gecombineerd met traditionele fondsenwerving wanneer het bedrijf verder evolueert). 

Wie is betrokken bij een fondsenwervingscampagne?

Bij een fondsenwerving zijn heel veel spelers betrokken. In de eerste plaats de projectleider, maar ook de uitgever, het team dat het platform uitmaakt en tot slot de community van investeerders.

Zonder uiteraard de toezichthoudende autoriteiten te vergeten die waken over de naleving van de regels, zeker in het kader van crowdfunding. In België is dit de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, beter bekend als de FSMA.