Aller au contenu

Tak 23

Een product van Tak 23 is een levensverzekering gecombineerd met een belegging. Met andere woorden, met tak 23 bereik je investering via een levensverzekering.

Meer weten over dit product? Wist u dat u tak 23 en crowdlending kunt combineren via fondsen van Securex en Lombard International Assurance?

In deze video's beantwoorden onze experts je vragen. 

Waarom investeren in Branch 23?

Presentatie van Christophe Degauquier (Regisseur, DAP Verzekeringen).

Hoe kan ik investeren in Tak 23 met BeeBonds?

Presentatie door Joël Duysan (CEO, BeeBonds).

Investeren in Branche met Lombard International Assurance

Presentatie vanOlivier Albrecht (Senior Relationship Manager Belgian Branch, Lombard International Assurance).

Lombard Internationale Verzekeringen biedt gepersonaliseerd vermogensbeheer via een specifiek Belgisch fonds. Een oplossing die een levensverzekeringspolis van tak 23 met een speciaal fonds goedgekeurd door de belastingdienst in 2016.

Wat is Tak 23?

Een product van Tak 23 is een levensverzekering gecombineerd met een belegging. Met andere woorden, met tak 23 bereik je investering via een levensverzekering.

Het Tak 23-systeem werkt als volgt:

  • Je betaalt het bedrag dat je wilt investeren in je verzekering (in één enkele premie of in verschillende premies die regelmatig worden betaald);
  • Je verzekeraar belegt deze premies, na aftrek van belastingen en kosten, in fondsen die bestaan uit aandelen, obligaties, onroerend goed, enz. De beleggingsstrategie die wordt gevolgd door het levensverzekeringsproduct van tak 23 moet worden vastgelegd in het contract;
  • Waar nodig kan een overlijdensverzekering worden gecombineerd met een klasse 23 polis. Je kunt je familie dan het voordeel geven van een verhoogde bescherming (in ruil voor het dekken van de kosten van deze overlijdensverzekering).

Inhoud

Hoe kan ik investeren in Tak 23?

Sinds de oprichting van het BeeBonds-platform hebben meer dan 1500 investeerders 34 projecten gefinancierd voor meer dan 37 miljoen euro.

Hebt u vragen?

FAQ

Heel eenvoudig: het bedrag dat het bedrijf aan de investeerders terug moet betalen met een hoge rentevoet, maakt slechts een klein deel uit van de financiering van het project (ongeveer 20%).

Het bedrijf betaalt:
– Aan de bank: een lage rentevoet maar voor een hoog bedrag;
– Aan de investeerders: een hoge rentevoet, maar voor een veel lager bedrag. Zo kan het bedrijf een hoog rendement uitbetalen aan de investeerders, zonder het project financieel in gevaar te brengen.

Voor elke obligatie is de "coupon" het reguliere inkomen dat elke obligatie genereert op basis van de rente die aan de obligatiehouders wordt uitgekeerd.

De rente wordt eenmaal per jaar betaald op de verjaardag van de obligatie-uitgifte.

Het uitgekeerde bedrag wordt bepaald op basis van de rentevoet in de informatienota.

De rente wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (opgegeven in uw investeerdersprofiel).

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldag van de obligatie zoals bepaald in de informatienota.

De ondernemingen die financiering hebben gekregen, zijn verplicht om elk trimester een rapport uit te brengen met meer informatie over de voortgang van het project. 

U kunt deze informatie raadplegen op het BeeBonds-platform (in de rubriek projecten).

Voor particulieren die in België wonen: De bevrijdende roerende voorheffing van 30% wordt aan de bron ingehouden op de bedragen die u ontvangt;

U hoeft deze inkomsten dus niet te vermelden op uw belastingaangifte en u hoeft ook geen andere belastingen te betalen op deze inkomsten. 

Voor bedrijven: De rente wordt bruto uitbetaald.

Elke investering houdt risico's in* De projecten die BeeBonds voorstelt, worden geanalyseerd door een team van (financiële en juridische) experts en gevalideerd door het selectiecomité. Het resultaat van deze analyses wordt opgenomen in de informatienota en de beschrijvende nota van elk project (beschikbaar op de website BeeBonds.com).

Bij BeeBonds geven we om het milieu. Voor elk project dat op het platform wordt gefinancierd, sponsort BeeBonds een bijenkorf in samenwerking met de imkers van U Keepers (stadsimkers).

Disclaimer:

De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Een lening aan KMO's stelt u bloot aan het volledige of gedeeltelijke verlies van uw investering. Voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België is de ontvangen rente onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Lees de informatienota over het project alvorens te investeren.