Aller au contenu
Een aandeel vertegenwoordigt een fractie van het kapitaal van een bedrijf. Het houden van een aandeel geeft de houder een aantal rechten, waaronder het recht om dividenden te ontvangen als deze worden uitgekeerd en/of het recht om te stemmen. Het aandeel kan contant (geld) of in natura (materiële of immateriële activa) zijn.
Een aandeel met warrants (of hybride aandeel) is een effect dat bestaat uit een conventioneel aandeel en een warrant. De warrant is een recht om in te schrijven op nieuwe aandelen, terwijl de aankoopwarrant een recht is om nieuwe aandelen te kopen. Het onderscheidende kenmerk is gebaseerd op de scheiding van de twee effecten wanneer ze op de markten worden genoteerd.
Een obligatie warrant is een effect dat bestaat uit een traditioneel aandeel en een obligatie inschrijvings- of koop warrant. Deze warrant geeft de houder het recht om nieuwe obligaties uitgegeven door een entiteit te verwerven tegen een voorkeursprijs, maar binnen een vooraf bepaalde periode.

Bij een openbare emissie haalt een bedrijf kapitaal op om zijn activiteiten te financieren door effecten (aandelen of obligaties) uit te geven, waarop vervolgens wordt ingeschreven door het publiek.

In België zijn openbare aanbiedingen onderworpen aan strikte regels, waarvan de naleving wordt gecontroleerd door de Autorité des Services et Marchés Financiers.FSMA".

Bedrijven die een openbaar bod doen, moeten een informatiememorandum publiceren voor bedragen tussen €500.000 en €5.000.000. Boven dit bedrag is een prospectus vereist. Boven dit bedrag is een prospectus vereist.

Om kapitaal op te halen bij het publiek maken bedrijven nu gebruik van crowdfundingplatforms zoals BeeBonds.

Het rendement geeft het rendement op een belegging in een obligatie aan. Rendement moet niet worden verward met coupon. Het rendement fluctueert tijdens de levensduur van de obligatie op basis van de prijs (d.w.z. de huidige prijs), terwijl de coupon vastligt op het moment van uitgifte. Als je obligaties koopt, is het rendement soms hoger of lager dan de coupon. Het is gemakkelijker om obligaties te hebben met een rendement dat anders is dan de coupon op  Euronext Expert Markt.