Aller au contenu
bijenrecht

De crowdlendingsplatformen slaan de handen in elkaar om het spaargeld van particulieren te dynamiseren

BeeBonds vrijstelling van roerende voorheffing op leningen

In het kader van het Belgische economische herstelplan vragen de door FSMA goedgekeurde crowdlending-platforms vrijstelling van roerende voorheffing aan voor leningen die particulieren verstrekken aan kleine ondernemingen.

Achttien maanden na het begin van de Covid-crisis werkt de federale regering aan nieuwe maatregelen om het herstel van ons land en onze bedrijven te garanderen en tegelijkertijd budgetneutraal te blijven voor de staat.

Een van de uitdagingen is het verbeteren van de solvabiliteit van bedrijven die door de crisis verzwakt zijn, zodat ze weer kunnen groeien. Een uitdaging die perfect past in de visie van hun hoofdopdracht, nodigen de platformen van alternatieve financiering erkend in België, waaronder BeeBonds, de federale regering uit om regels op te stellen rond de vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten, wanneer particulieren geld lenen aan kleine ondernemingen. Dit nieuwe wettelijke kader zou een uitbreiding vormen van de programmawet van 15 augustus 2015 betreffende de vrijstelling van de roerende voorheffing op rente op leningen aan startende ondernemingen via crowdfundingplatformen.

Als we het hebben over herstel, hebben we het ook over de behoefte aan een injectie van quasi-aandelenkapitaal voor onze meest kwetsbare kleine en middelgrote ondernemingen. De solvabiliteitscrisis treft nog steeds te veel kleine bedrijven, die geen bankkrediet krijgen. Aan de andere kant van de balans blijft het spaargeld toenemen op de rekeningen van heel veel particulieren.

Voor de crowdlendingplatformen erkend door de FSMA, is dit een helder teken om de overdracht van spaargeld naar de reële economie aan te moedigen, en tegelijkertijd de kostprijs van de lening niet te duur te maken voor de kmo’s.

Dit is de reden waarom zij vragen voor vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten.

"We hebben gezien dat de huidige maatregel voor vrijstelling van roerende voorheffing helaas maar heel weinig startende ondernemingen helpt, die voornamelijk gefinancierd worden in de vorm van kapitaal. We denken dat een verlenging van de vrijstelling een dubbel hefboomeffect zal hebben, omdat het een grotere mobilisatie van publieke spaargelden zal aanmoedigen en nog meer bedrijven zal stimuleren om gebruik te maken van onze platformen." (Joël DuysanCEO van BeeBonds). 

Dit voorstel van de platformen past in het wettelijk kader dat al bestaat voor startende ondernemingen (start-ups) en zou uitgebreid worden naar de bedrijven die er momenteel het meeste nood aan hebben : kleine ondernemingen, nl. die voldoen aan hoogstens één van de volgende drie criteria : minder dan 50 werknemers, een jaarlijkse omzet zonder btw van 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Een neutraal of zelfs positief effect op de begroting voor de staat

Sluimerend spaargeld op bankrekeningen is momenteel niet onderworpen aan roerende voorheffing op de eerste €980 aan rente die de rekeninghouder verdient. Met de tarieven die de banken aanrekenen (gemiddeld 0,11%), moet je dus meer dan €900.000 op je rekening hebben staan voordat de rente belast wordt met een verlaagde roerende voorheffing van 15%. Met andere woorden, het spaargeld van de Belgen levert de staat momenteel heel weinig op.

Anderzijds zou een verschuiving van de besparingen naar de reële economie veel bedrijven in staat moeten stellen om hun activiteiten weer op te starten, waardoor er leven komt in een heel economisch weefsel waarvan de uitgaven en inkomsten goed belast zullen worden en inkomsten zullen genereren voor de staat.

Op basis van de trends in de eerste 2 kwartalen van 2021, waarin de activiteit van de platformen met meer dan 30% toenam, zou een dergelijke maatregel het mogelijk moeten maken om de komende 2 jaar bijna € 300 miljoen aan besparingen in onze activiteiten te injecteren.