Aller au contenu
bijenrecht

De crowdlendingsplatformen slaan de handen in elkaar om het spaargeld van particulieren te dynamiseren

BeeBonds vrijstelling van roerende voorheffing op leningen

In het kader van het relanceplan van de Belgische economie, vragen de crowdlendingplatformen erkend door de FSMA, de vrijstelling van de roerende voorheffing op de leningen van particulieren aan kleine ondernemingen.

18 maand na het begin van de Coronacrisis, werkt de federale regering aan nieuwe maatregelen om ons land en onze ondernemingen op een begrotingsneutrale manier weer op de rails te zetten.

Een van de uitdagingen is het verbeteren van de solvabiliteit van bedrijven die door de crisis verzwakt zijn, zodat ze weer kunnen groeien. Een uitdaging die perfect past in de visie van hun hoofdopdracht, nodigen de platformen van alternatieve financiering erkend in België, waaronder BeeBonds, de federale regering uit om regels op te stellen rond de vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten, wanneer particulieren geld lenen aan kleine ondernemingen. Dit nieuwe wettelijke kader zou een uitbreiding vormen van de programmawet van 15 augustus 2015 betreffende de vrijstelling van de roerende voorheffing op rente op leningen aan startende ondernemingen via crowdfundingplatformen.

Wie relance zegt, zegt nood aan injectie in quasi-eigen vermogen voor onze meest verzwakte kmo’s. Teveel kleine bedrijven ondervinden vandaag namelijk nog steeds hinder van de solvabiliteitscrisis en geraken bij de banken maar niet aan krediet. Anderzijds beginnen bij heelwat particulieren de bedragen op hun spaarrekening aardig op te lopen.

Voor de crowdlendingplatformen erkend door de FSMA, is dit een helder teken om de overdracht van spaargeld naar de reële economie aan te moedigen, en tegelijkertijd de kostprijs van de lening niet te duur te maken voor de kmo’s.

Dit is de reden waarom zij vragen voor vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten.

« Wij hebben vastgesteld dat de huidige maatregel van vrijstelling van de roerende voorheffing spijtig genoeg slechts een klein aantal startende bedrijven kan helpen, die zich vooral onder de vorm van kapitaal financieren. Wij menen dat de uitbreiding van de vrijstelling een dubbele hefboomwerking zal hebben met enerzijds het aanmoedigen van een grotere inzet van het burger spaargeld en anderzijds als stimulans zal dienen aan ondernemingen om nog meer met crowdlendingplatformen te werken. »Joël Duysan, CEO BeeBonds 

Dit voorstel van de platformen past in het wettelijk kader dat al bestaat voor startende ondernemingen (start-ups) en zou uitgebreid worden naar de bedrijven die er momenteel het meeste nood aan hebben : kleine ondernemingen, nl. die voldoen aan hoogstens één van de volgende drie criteria : minder dan 50 werknemers, een jaarlijkse omzet zonder btw van 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Begrotingsneutrale en zelfs positieve impact voor de Staat

Bij slapende spaartegoeden op een bankrekening wordt vandaag geen roerende voorheffing geheven op de eerste € 980 aan rente die de rekeninghouder ontvangt. Als we kijken naar de renten die banken hanteren (gemiddeld 0,11 %), wil dat dus zeggen dat je meer dan 900.000 euro op je rekening moet hebben staan vooraleer er op de interesten een verminderde roerende voorheffing van 15 % wordt gegeven. Met andere woorden: het spaargeld van de Belgen levert de staat amper iets op.

Als dat geld wordt geïnvesteerd in de reële economie, dan zouden heel wat ondernemingen hun activiteiten weer op het goede spoor kunnen zetten. Dat kan dan weer een heel economisch weefsel tot stand brengen waarbij de inkomsten en uitgaven worden belast en de staat dus geld opleveren.

Uit de trends die we vaststellen in de eerste twee kwartalen van 2021, en die een stijging van de activiteiten op de platformen zagen van 30 %, blijkt dat met een dergelijke maatregel de komende twee jaar, meer dan 300 miljoen euro (slapend) spaargeld kan worden gepompt in de ondernemingen.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven met *

  Bericht aan investeerders Werk je profiel bij.