Aller au contenu

Vastgoed Crowdlending Luxemburg

Wat is crowdlending?

Crowdlending is een engelse term die "participatief lenen" betekent. Crowdlending is één van de vormen van participatieve financiering (ook wel crowdfunding,  genoemd of financiering door de menigte). Crowdlending bestaat uit het aantrekken van "rentedragende leningen voor ondernemingen om hun ontwikkeling te financieren of om specifieke operaties uit te voeren".

Net als crowdfunding is crowdlending een financieringsmechanisme voor bedrijven dat het mogelijk maakt spaargeld van het publiek te mobiliseren.

In de praktijk stelt crowdlending investeerders in staat een financiële investering te doen in de vorm van een lening aan een onderneming.

In de vastgoedsector maakt crowdlending het mogelijk activiteiten ter bevordering van vastgoedpromotie of de ontwikkeling van vastgoedprojecten te financieren door een openbaar beroep te doen op spaargelden via een crowdlendingplatform en niet alleen bij banken.

Inhoud

Tot wie richt zich de vastgoed crowdlending ?

Alle spelers in de vastgoedsector kunnen gebruik maken van vastgoedcrowdlending. De omvang, de financieringsstructuur en de risico's van het project zijn belangrijke criteria. Over het algemeen zal de financiering van een project via een crowdfundingplatform eenvoudiger zijn in combinatie met een banklening (of een harde toezegging van de bank).

Aan de kant van de investeerders is vastgoedcrowdlending een vorm van investering die openstaat voor het grootste aantal mensen.

Afhankelijk van het soort project en het gekozen platform is het immers mogelijk om via een participatieve financieringscampagne in vastgoed te investeren vanaf enkele honderden euro's.

Welke soorten vastgoedprojecten kunnen via participatieve financiering worden gefinancierd?

Participatiefinanciering is bijzonder geschikt voor kortlopende vastgoedprojecten (2 tot 5 jaar), die meestal door KMO's worden uitgevoerd.

Zo kan crowdlending bijvoorbeeld worden gebruikt om : 

 • Financiering van een onroerend goed ontwikkeling;

 • Financiering van de aankoop van een gebouw met het oog op de wederverkoop ervan;

 • Financiering van een vastgoedholding om verschillende vastgoedtransacties uit te voeren;

 • Herfinanciering van een onderneming in de vastgoedsector;
 • Financiering van een winkel- of kantoorproject;  

 • Financiering van een hotelactiviteit, een coliving-project of een gemengd project (een combinatie van residentieel vastgoed met andere toepassingen zoals kantoorvastgoed).

Om na te gaan of uw vastgoedproject via crowdlending kan worden gefinancierd, moet u de financieringsvoorwaarden controleren van de aandelenplatforms die u overweegt. Sommige mensen doen een beroep op de diensten van een beleggingsadviseur om hen te helpen bij de keuze van een platform.

Wat zijn de voordelen van vastgoed crowdlending voor de vastgoedspelers ?

Voor investeerders die hun geld uitlenen aan een bedrijf, zijn de voordelen van crowdlending legio:

 • Hoger potentieel rendement: de op de platforms geboden rentepercentages zijn in principe hoger dan die van spaarboekjes;

 • De voldoening van het ondersteunen van bedrijven, de reële economie, werkgelegenheid en waardecreatie.

 • De eenvoud van de operaties: Zodra de rekening van de belegger is geopend, ongeacht het platform, is de belegging in een paar muisklikken gedaan.

Voor vastgoedprofessionals biedt crowdlending veel voordelen:

 • Een aanvullende financieringsbron bij andere financierings- of leenpraktijken voor onroerend goed, zoals bankkrediet, "family & friends"-financiering, institutionele financiering;

 • Een hefboom op het eigen vermogen (op het BeeBonds-platform kunt u fondsen werven in de vorm van een lening tot 75% van het door de bank vereiste eigen vermogen);  

 • Een manier om snel financiering te verkrijgen (afhankelijk van het project en het gekozen platform);

 • Het voordeel van de zichtbaarheid van het bedrijf en zijn project in het kader van de fondsenwervingscampagne;  

 • Een directe link met investeerders.

Onroerend goed project in crowdlending: welk rendement en rentevoet voor beleggers

Het aan investeerders geboden rendement varieert naar gelang van het platform, het soort vastgoedproject en de risico's.

Op het BeeBonds-platform bedraagt de gemiddelde brutorentevoet voor vastgoedbeleggingen ongeveer 7,7% met een nettorendement van ongeveer 5,4% (na roerende voorheffing).

Naargelang het platform van participatiefinanciering, zal de belegger kan al dan niet bepaalde kosten moeten dragen. Maar deze kosten liggen ver onder de beheerskosten voor een effectenrekening.

Crowdlending van onroerend goed: wat zijn de voorwaarden?

Voor de investeerder is het van essentieel belang om een geldige beleggersrekening op een crowdlendingplatform te hebben.

Hij of zij moet er echter zeker van zijn dat het crowdlendingplatform in kwestie over een door de autoriteit voor de financiële markten afgegeven vergunning beschikt. BeeBonds is daar een voorbeeld van. In de algemene voorwaarden van BeeBonds vindt u nog meer details.

De eerste voorwaarde voor projectleiders is dat zij een vastgoedproject hebben met een bewezen verkoop- of verhuurpotentieel. Bij BeeBonds moet het bedrijf ook een vrij consistente track record kunnen voorstellen en een banklening voor de uitvoering van het project. BeeBonds komt tussen voor de financiering van 75% van het eigen vermogen.

Wat zijn de risico’s van crowdlending ?

Er wordt vaak gezegd "There is no free lunch" als het gaat om investeringen. De risico/rendementsverhouding moet in aanmerking worden genomen, zelfs als het gaat om vastgoed crowdlending.

Zoals elke investering houdt ook crowdlending risico's in voor investeerders. Het verstrekken van leningen aan ondernemingen houdt het risico in dat het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Elk geval van crowdlending heeft zijn eigen risiconiveau.

Om het risico in te schatten, wordt u verzocht de informatienota's en beschrijvende nota’s te raadplegen van de vastgoedprojecten waarin u overweegt te investeren. U kunt ook de hulp van een beleggingsadviseur inroepen om u te helpen bij uw beslissing.

Vastgoedfinanciering : hoelang duurt een campagne ?

Terwijl sommige platforms vastgoedprojecten in 7 tot 14 dagen financieren, slagen andere erin om in een paar minuten 1 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Bij BeeBonds bedraagt deze tijd tussen de 40 seconden en 5 minuten wanneer het te financieren bedrag tussen de 500.000 en 1 miljoen euro ligt. Nogmaals, de aantrekkelijkheid van het project is de sleutel.

Crowdfunding voor onroerend goed in Luxemburg: voorbeelden van campagnes

Het vastgoedproject Callista dat in 2022 door BeeBonds werd gefinancierd, was een groot succes. Dit project biedt een rentevoet van 9,00% bruto per jaar met een looptijd van 3 jaar en is het laatste in de reeks van in Luxemburg gefinancierde projecten.

Het vastgoedproject Wekare is het eerste in de reeks dat na een looptijd van drie jaar werd terugbetaald.

Het vastgoedproject Lola voor de financiering van de bouw van een kinderdagverblijf en twee tweegezinswoningen in Luxemburg, werd in september 2022 met succes gefinancierd. 

Het vastgoedproject ArchHet project, gericht op de financiering van de bouw van een leefruimte in Luxemburg om te voldoen aan de verwachtingen van de nieuwe generatie bewoners op het gebied van maatschappelijke en milieu-uitdagingen, werd in februari 2023 met succes gefinancierd.

Vastgoed crowdfunding luxemburg
Vastgoed crowdfunding luxemburg
Vastgoed crowdfunding luxemburg
Vastgoed crowdfunding luxemburg

De groeiende populariteit van crowdlending in België en in de EU

In België schieten participatieve investeringen en crowdlending uit de grond. De studies van de FSMA bevestigen de stijging van de via crowdfunding gefinancierde bedragen, eerst tussen 2014 en 2017, vervolgens van 2018 tot 2020.

De aantrekkingskracht van crowdlending in het algemeen en vastgoedcrowdlending in het bijzonder blijft toenemen, vooral met de nieuwe EU-verordening die in november van kracht wordt en die het rechtskader van de sector moet versterken.

KMO-vastgoedontwikkelaars die nog geen gebruik hebben gemaakt van dit financieringsalternatief, zullen dit initiatief wellicht spoedig volgen.

Particulieren die spaargeld hebben en dit willen laten renderen, zullen deze vereenvoudigde financieringsmethode een uitstekend product vinden.