Aller au contenu
bijenrecht

Crowdfunding: wat moet je weten?

crowdlending wat meot je weten

Wat is participatieve financiering?

Participatieve financiering of crowdlending is een alternatieve financieringsmethode die bestaat uit het samenbrengen van een projectdrager die op zoek is naar financiering en beleggers die op zoek zijn naar rendement.

BeeBonds organiseert twee soorten openbare uitgiften:

1. De obligatie-uitgifte, waarbij de projectdrager rechtstreeks in contact wordt gebracht met de beleggers. De emittent geeft schuldpapier uit (of een effect dat in dit geval een obligatie wordt genoemd) en de investeerder is dan houder van een of meer obligaties (effecten).

De investeerder krijgt de status van schuldeiser van de projectsponsor.

De Belegger leent aan de Projectdrager

Lenen via een financieringsvehikel of ad hoc entiteit. Het BeeBonds financieringsvehikel heet BeeBonds Finance. Concreet investeert de belegger in het financieringsvehikel (BeeBonds Finance), dat op zijn beurt de ontvangen fondsen gebruikt om ze uit te lenen aan de door de investeerder gekozen projectdrager.

Op deze manier krijgt de projectdrager niet te maken met verschillende leners maar met slechts één contactpersoon, namelijk BeeBonds Finance.

De investeerder krijgt het statuut van schuldeiser van BeeBonds Finance en niet langer rechtstreeks van de projecteigenaar.

De Belegger leent aan Financieringsvehikel die leent aan de Projectdrager

 

Hoe zit het met rente?

De participatieve financiering van BeeBonds is een 'bulletlening', wat betekent dat er jaarlijks rente wordt betaald.

Als je bijvoorbeeld €10.000 investeert in een project met een bruto jaarlijkse rente van 8% gedurende 3 jaar, levert je lening je €800 bruto per jaar op.

  • Het 1e jaar, 800 euro
  • Het 2e jaar 800 euro
  • Het 3e jaar 10.800 euro
 

Hoe zit het met de fiscaliteit?

Zoals de meeste interesten ontvangen door een natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België, zijn de interesten gegenereerd door crowdlending onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Deze belasting wordt geïnd door de financiële tussenpersoon (BeeBonds) en rechtstreeks aan de belastingdienst betaald. Bijgevolg ontvangen beleggers een nettorente die niet moet worden aangegeven op hun belastingaangifte.

 

Laten we het over risico hebben

Zoals elke investering, brengt crowdlending het risico met zich mee dat het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

Ook het rentepercentage en de rentebetaling zijn niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld in de essentiële beleggingsinformatie die voor elk project wordt gepubliceerd.

In het algemeen vallen crowdlendingdiensten niet onder het depositogarantiestelsel conform de Europese richtlijnen, terwijl effecten of instrumenten die zijn toegelaten voor participatieve financiering en zijn aangekocht via een crowdlendingplatform niet vallen onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met de relevante Europese richtlijnen.

 

Hoe zit het met het risico indien de participatieve financiering gebeurt via de ad hoc entiteit of het financieringsvehikel BeeBonds Finance?

Elk project dat via het financieringsvehikel wordt gefinancierd, is gecompartimenteerd, wat betekent dat een falend project in geen geval de andere projecten van het vehikel kan schaden, en dat is een goede zaak!

Door echter een tussenpersoon aan de keten toe te voegen, wordt het risico van een gebrek aan liquiditeit van de tussenpersoon aan het risico van wanbetaling door de projectdrager toegevoegd.

 

Hoe zit het met liquiditeit?

Een financieel actief wordt 'liquide' genoemd als het snel kan worden gekocht of verkocht zonder dat dit een al te grote invloed heeft op de prijs ervan.

De obligaties (effecten) die de projectdrager aanbiedt in het kader van een fondsenwerving georganiseerd door BeeBonds hebben een ISIN-code, of een identificatiecode van deze obligatie. Het voordeel van deze code is dat de obligaties in theorie kunnen worden verhandeld op de Euronext Expert Market, de secundaire markt voor niet-genoteerde effecten.

Natuurlijk is er geen garantie dat je een koper zult vinden of dat je simpelweg de waarde die je in het begin hebt geïnvesteerd, zal terugkrijgen.

We zijn daarom van mening dat het aangeboden product, hoewel 'liquide', als 'weinig liquide' moet worden omschreven.

 

Hoe zit het met de achterstelling of niet-achterstelling van je schuld?

De vraag rijst welke plaats wordt toegekend aan investeerders die deelnemen aan de financiering van een project via een participatief financieringsplatform.

In deze context zijn schulden achtergesteld, wat betekent dat ze op de tweede plaats komen ten opzichte van prioritaire claims zoals de belastingdienst, banken in het meeste geval, enz.

Natuurlijk moet deze informatie worden bekeken op basis van de waarborgen en zekerheden die voor elk project worden bepaald, maar de regel blijft dat de schulden achtergesteld zijn aan de zogenaamde prioritaire schulden.

 

Hoeveel moet ik investeren per project?

We raden je aan om geen bedragen te investeren die je nodig hebt voor je projecten op korte of middellange termijn, en om een redelijk deel van je nettovermogen (exclusief onroerend goed) per project te investeren.

Je geld wordt over het algemeen vastgelegd voor een periode van 2 tot 5 jaar.

Met deze voorzichtige aanpak kun je je beleggingsportefeuille diversifiëren en de risico's van elk project minimaliseren.

Je profiel bijwerken

Maak jouw account aan

Hebt u vragen? Neem contact met ons op.