Aller au contenu
bijenrecht

H2O Eco-Residence: Waarom in 2021 investeren in een vastgoedproject in Verviers?

1

Het H2O-project bestaat uit de herbestemming van een opslagplaats voor wol uit de negentiende eeuw in Verviers tot een ecologisch woonproject (bijna energieneutraal).

In het kader van een BeeBonds-campagne krijgen de investeerders een bedrag van 1.600.000 euro voorgesteld. Deze financiering vormt een aanvulling op de belangrijkste financiering, een lening toegekend door Triodos Bank (ethische bank die dezelfde waarden deelt als BeeBonds).

  • Waarom investeren in vastgoed in Verviers? 
  • Wat zijn de troeven en de positionering van de H2O-woning? 
  • Wat is een QZEN-renovatie? 

Om een antwoord te geven op deze vragen en u het project voor te stellen, vroegen we promotor Pierre Berryer 6 vragen te beantwoorden. 

Inhoud

Waarom investeren in de vastgoedmarkt in Verviers? 

Pierre Berryer legt uit waarom hij Verviers koos voor het H2O-project Eco-Residence.

Aan het begin van de 20ste eeuw was de stad Verviers een van de epicentra van de wereldwijde wolnijverheid. Dankzij dit rijke verleden kan Verviers vandaag trots zijn op zijn opmerkelijk onroerend erfgoed.  Dit voormalige wolwalhalla mag dan wel veel problemen hebben gekend, de stad is ook in volle heropbloei. 

Wie de vastgoedmarkt kent, weet dat er een hoog rendement te halen valt op plaatsen die niet erg ‘in’ zijn, maar waar de woningnood hoog is. 

De Vastgoedgids van Trends van 1 september 2020 bevestigt de interesse van de investeerders in het stadscentrum van Verviers:

  • “Een stedelijke vernieuwing die er ook komt door private investeerders, kwestie van deze verandering te financieren. De interesse van de vastgoedontwikkelaars is er nog steeds en zij staan te popelen voor de stadsdeuren. Tot grote verbazing van vele Antwerpenaren.”
  • “Het verschil tussen de oude en de nieuwe markt, waarbij de laatst bijzonder populair is”;
  • “Het verschil tussen een opbrengsteigendom in het centrum van Luik en Verviers is enorm. De investeerders vinden dat de prijzen nog nauwelijks kunnen dalen, zodat ze gegarandeerd een goede zaak doen.”

Waarom een historisch gebouw renoveren? 

Pierre Berryer legt uit waarom de renovatie van bestaande gebouwen volgens hem noodzakelijk is vanuit een ecologisch standpunt.

Waarom kiezen voor appartementen met 3 slaapkamers in Verviers?

Pierre Berryer legt uit waarom hij ervoor koos om appartementen met 3 slaapkamers te creëren in het H2O-project voor milieuvriendelijke wonen in Verviers.

Waar staat QZEN voor?

Begrijpen waar QZEN (Near Zero Energy) voor staat, is niet altijd makkelijk. 

In het kader van de H2O-fondsenwervingscampagne die BeeBonds voorstelt, helpt Pierre Berryer (de vastgoedontwikkelaar) u de QZEN-norm en de troeven op het gebied van woningbouw en vernieuwbouw te begrijpen.  

De Q-ZEN-norm (Quasi - Zero Energy - energieneutraal) is de toekomstige norm voor nieuwbouw: vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Wallonië bijna energieneutraal zijn.

Volgens de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwenis een bijna-energieneutraal gebouw: “Een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten”.

Invest & Corporate ontwikkelt en deponeert al bijna 20 jaar het concept van de Eco-résidence, de milieuvriendelijke woning. Deze worden opgetrokken in gelijmd kruislaaghout en voldoen aan de Q-Zen-norm (bijna energieneutraal), hoewel deze pas in 2022 verplicht wordt voor Europa.

Waarom deze prijspositionering?

De vastgoedmarkt in Verviers staat bekend om zijn stabiliteit (volgens de laatste beschikbare studies).

In het kader van de H2O-financieringscampagne die wordt voorgesteld op BeeBonds.com, legt Pierre Berryer (de vastgoedontwikkelaar) de prijspositionering van het H2O-project Eco-Résidence uit "in het lage prijssegment" voor quasi nieuwe appartementen (QZEN).

De trein in Verviers: Bron van overlast of een kans?

Nu onze mobiliteit forse veranderingen ondergaat, is het tijd om de clichés te herzien. 
Onder andere het idee dat een spoorlijn die dicht bij een woning ligt, een bron van overlast zou vormen. 

Of zo denkt Pierre Berryer er tenminste over, die terloops ook benadrukt dat woningen die voldoen aan de QZEN-normen - zoals het H2O-project Eco-Residence in Verviers - een uitstekende geluidsisolatie genieten.